Skip to main content

Region Midtjylland forventer efterslæb på 20.000 operationer

Presset på det danske sundhedsvæsen er stort. Flere indlægges, akutområdet og psykiatrien oplever stort pres, og i Region Midtjylland skal politikerne nu tage stilling til forskellige løsningsforslag. »Det er begrænset, hvor længe man kan blive ved med at presse folk så hårdt«, siger formanden for regionens hospitalsudvalg. Midt i det hele kommer så den store flytning af Hospitalsenheden Vest til det nye supersygehus i Gødstrup.

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest: »Jeg har aldrig tidligere oplevet så stort et pres på det akutte område«. Foto: Region Midtjylland.
Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest: »Jeg har aldrig tidligere oplevet så stort et pres på det akutte område«. Foto: Region Midtjylland.

Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

2. nov. 2021
04 min

I sensommeren var der i Region Midtjylland udskudt cirka 15.000 ambulante besøg og 12.000 operationer på regionens hospitaler. Nu er forventningen, at der ved årsskiftet vil være et efterslæb på op mod 20.000 operationer i regionen, og det svarer til næsten en måneds produktion på regionens hospitaler.

»Det er voldsomt, og det kan vi naturligvis ikke leve med«, siger formand for regionens hospitalsudvalg, Henrik Gottlieb Hansen (A).

»Det er hele vejen igennem systemet, vi oplever presset. Ventelisterne vokser, akutområdet er særdeles meget presset, flere indlægges. Vi henviser til det private område, men der kan de jo ikke blive ved med at tage. Det er det samme sundhedspersonale, alle bejler til. Hvor vi før måtte skære i personalet på grund af økonomien, er vi nu i den modsatte situation: Vi har økonomi, men kan ikke fastholde eller rekruttere tilstrækkeligt personale«, siger formanden for hospitalsudvalget.

360-gradersplan

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har nu besluttet, at der skal udarbejdes, hvad der betegnes som en 360-gradersplan, hvor man hele vejen rundt skal se på, hvordan presset på det akutte sundhedsområde og psykiatrien kan lettes.

Formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen: »Personalet har været presset hårdt længe«. Foto: Region Midtjylland.
Formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen: »Personalet har været presset hårdt længe«. Foto: Region Midtjylland.

»Personalet på vore hospitaler har været presset længe på grund af corona. Man var faktisk ved at være med og begyndte at afvikle puklen, men så kom der konflikt på sygeplejerådet, og der kom stigningen i indlæggelser. Nu går det den forkerte vej. Personalet har gjort det eminent, men det har været presset hårdt længe, og vi må erkende, at det er begrænset, hvor længe vi kan blive ved med at presse folk så hårdt. Vi er nødt til at se på alle parametre for, hvordan vi kan være en attraktiv arbejdsplads«, siger Henrik Gottlieb Hansen.

360-gradersplanen skal blandt andet sikre, at der samarbejdes bedre med de praktiserende læger om, hvilke patienter der skal henvises, og at man inddrager kommunernes akutteam mere der, hvor det måske halter.

 

Lægefaglig direktør: »Aldrig oplevet noget lignende«

Midt i en situation, der strammer til, kommer så udflytningen af hospitalerne i Holstebro og Herning til det nye hospital i Gødstrup. Lægefaglig direktør Jens Friis Bak i Hospitalsenheden Vest forventer, at det i en periode vil betyde nedlukning af elektive aktiviteter, så kun de helt nødvendige opgaver løses.

»Men der er vi jo sådan set allerede i dag. Vi er i en situation, hvor vi har skåret i de elektive aktiviteter, alt det, der ikke er livs- eller førlighedstruende, fordi det akutte er presset så meget. Vi er nødt til at samle kræfterne om det, der skal gøres, og sådan er det jo ikke kun hos os. Flytningen vil ikke gøre det bedre, men vi fastholder tidspunktet: første kvartal i 2022. I en del af flytteperioden vil vi så være nødt til at lukke helt ned for elektive aktiviteter. Vi vil selvfølgelig spørge de andre hospitaler og privathospitaler, om de kan hjælpe os, men som jeg hører det lige nu, er der ikke mere at hente der«, siger den lægefaglige direktør.

I Gødstrup er operationsstuerne installeret og klar til brug, men der er derudover meget inventar med videre, der skal flyttes, og det er ikke kun i selve flytteperioden, at hospitalet ikke vil være oppe i fuld funktion, mener Jens Friis Bak.

»Når vi tager et nyt hospital i brug, må vi forvente, at der er noget, der forsinker og ikke lige fungerer fra start, for sådan er det med nye huse; der kan være noget, der skal justeres til. Det er ikke til at vide, men vi kan lige så godt forberede os på det«, siger den lægefaglige direktør.

Han siger, at han i sine mange år i sundhedsvæsenet ikke tidligere har oplevet en situation som den nuværende med så stort pres på det akutte område.

»Nej, ikke i det her omfang. Vi har nogle gange haft perioder, hvor vi på grund af spidsbelastninger har måttet lukke ned for elektive aktiviteter, men det har været ganske kortvarigt. Det her, hvor vi skal gøre det over en længere periode, det har jeg ikke oplevet før. Hele systemet er presset, og det er generelt i hele landet. Der er på en eller anden måde mere sygdom i samfundet, og vi mangler personale, vi mangler først og fremmest sygeplejersker, men vi mangler også bioanalytikere, vi mangler mange kategorier af personale. Her taler jeg for alle hospitaler. Vi har større efterspørgsel og samtidig færre, der kan levere varen. Og så er vi jo nødt til at trække kræfterne sammen om det allermest nødvendige«.

Faktaboks

Fakta

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen