Skip to main content

Region Nordjylland kæmper for højtspecialiserede funktioner

Det vil ifølge regionen få vidtrækkende konsekvenser for patienterne, hvis ikke Sundhedsstyrelsen ændrer den nye specialeplan og bl.a. giver regionen lov til at operere i den øvre mavesæk.

Aalborg Universitetshospital står til at miste højt specialiseret kirurgi i den øvre mavesæk, ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan. Forkert, mener regionen. Foto: Region Nordjylland
Aalborg Universitetshospital står til at miste højt specialiseret kirurgi i den øvre mavesæk, ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan. Forkert, mener regionen. Foto: Region Nordjylland

Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk

9. mar. 2017
3 min.

Står det til Sundhedsstyrelsens specialeplan, der blev offentliggjort forleden, står Aalborg Universitetshospital til at miste højt specialiseret kirurgi i den øvre mavesæk. Der er altså tale om, at regionen fratages en funktion, den varetager i dag.

En beslutning, der ifølge regionen både vil føre til forringede patientforløb og være til skade for specialets faglige udvikling. Og derfor en beslutning, regionen har tænkt sig at gøre indsigelse over for.

Det gælder også styrelsens beslutning om ikke at ville tildele Aalborg Universitetshospital de højt specialiserede funktioner indenfor nyre- og lungehindekræft.

Patienter med f.eks. lungehindekræft har oftest en kort tidshorisont. Og ved at undlade at tildele Aalborg Universitetshospital de højtspecialiserede funktioner medvirker styrelsen ifølge regionen til, at patienter skal transporteres ud af regionen ”blot for at få en relativ simpel behandling i en anden region”.

Det fremgår af dagsordenen til et møde i regionens udvalg for kvalitet og patientsikkerhed i går. Ingen i regionen eller på Aalborg Universitetshospital har dog ønsket at udfolde kritikken, så længe der er en dialog med styrelsen. Og med tilsvarende begrundelse ønsker heller ikke Sundhedsstyrelsen at forklare, hvad der ligger til grund for dens beslutning.

Volumen er ikke alt

Allerede i sit høringssvar til styrelsens udkast til en specialeplan var regionen ude med riven. Hér klandrede regionen Sundhedsstyrelsen for ”blindt” at fokusere på volumen, når den tildeler højtspecialiserede funktioner. Kriterier, som regionen beskrev som ”højst problematiske”, da den med sine knap 600.00 indbyggere ikke vil kunne konkurrere på volumen alene, men til gengæld på den kvalitet, som for patienterne må være den vigtigste kvalitetsparameter.

Region Nordjylland har fået cirka 66 procent af de ansøgte højtspecialiserede funktioner og knap 99 procent af de ansøgte regionsfunktioner. Og de fleste specialer på de nordjyske hospitaler har da også fået tildelt funktioner i et omfang, der betyder, at patienterne ikke skal behandles uden for regionsgrænsen. Men kirurgi og klinisk onkologi er altså torne i ’buketten’.

Fristen for at gøre indsigelse udløber d. 3. april.

Begejstring på Sjælland

Blandt de øvrige regioner er det kun region Sjælland, der offentligt har kvitteret for specialeplanen.

Og regionen er nærmest begejstret. Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) kalder den nye specialeplan en ”vigtig milepæl” og en ”sejr” for både patienter og for region, der med planen bliver anerkendt for, at sjællandske sygehuse ”leverer behandlinger af høj kvalitet på lige fod med de øvrige regioner".

Med den nye specialeplan kan Region Sjælland eksempelvis tilbyde nye behandlinger inden for strålebehandling af kræft, hjertesygdomme (bl.a. hjerterytmeforstyrrelser), neurologi, ortopædkirurgi og kræft i blærehalskirtelen.

Region Sjælland er også blevet godkendt til en række nye behandlinger indenfor psykiatrien, bl.a. af PTSD. Ligesom klinisk genetik er blevet godkendt som et nyt speciale i region Sjælland.

De tre øvrige regioner har ikke udmeldt noget officielt. Men adspurgt, lyder den samstemmende melding, at man er tilfredse - at der selvfølgelig altid er noget, man gerne vil have, men ikke får.