Skip to main content

Roskilde vil have dispensation fra specialeplanen

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk
3. dec. 2010
02 min

Region Sjælland ønsker ikke at overholde Sundhedsstyrelsens krav i specialeplanen.

Regionen har derfor søgt dispensation, så den også efter den 1. januar kan fortsætte behandlingen af kvinder med kræft i æggestokkene på Roskilde Sygehus. Selvom Sundhedsstyrelsen siden 1998 og senest med specialeplanen har fastslået, at de avancerede indgreb kun bør foregå i Herlev, Århus, Odense, Aalborg og på Rigshospitalet.

Ugeskriftet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra lægelig chef på Roskilde Sygehus Tejs Andersen og koncerndirektør i Region Sjælland Lars Onsberg Henriksen. Men til DR siger sidstnævnte:

»Det er vigtigt for Region Sjælland, at vi kan tilbyde hele kræftforløbet, så vi får tilbuddet ud til borgerne«.

Danske kvinder har i årtier haft den vestlige verdens højeste dødelighed af kræft i æggestokkene. Derfor vakte det opsigt, da nuværende direktør på Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet professor Bent Ottesen i 2006 dokumenterede, at behandlingen i perioden 2002-2003 fandt sted på 52 afdelinger på danske sygehuse. Stik imod Sundhedsstyrelsens vejledning.

Siden har de fleste afdelinger rettet ind. I dag er det kun Roskilde Sygehus, der ikke accepterer den centralisering, som Bent Ottesen håber vil fortsætte:

»At det er lykkedes Sundhedsstyrelsen at få samlet kræftbehandlingen på færre enheder i de senere år, er den direkte årsag til, at vi nu for første gang i årtier kan registrere forbedringer. Treårsoverlevelsen er steget med ti procentpoint på få år. Det skyldes udelukkende centraliseringen. Giver vi nu dispensationer, kommer vi slet ikke op på de resultater fra de bedste centre i verden, som vi stiler efter«, siger han.

Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at holde fast i sine egne faglige udmeldinger:

»Det er hele ideen med specialeplanlægningen, at samle den specialiserede behandling.«

Sundhedsstyrelsen har siden 2005 haft lovhjemmel til at fastslå, hvor indgrebene må foretages.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Lone de Neergaard ønsker ikke at udtale sig om den verserende sag.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen