Skip to main content

»Så dårlig er aftalen nu heller ikke«

Journalist Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

18. jun. 2010
3 min.

21.00 Torsdag aften spiser jeg hjemme i Rødding, pakker tasken til de næste par dages politiske forhandlinger og læser om Romerriget for ungerne. Kører mod hovedstaden, hvor jeg ved ankomsten skal se første udkast til aftaleteksten. Glæder mig.

23.30 Ankommer til Danske Regioners lejlighed på Østerbro, som formanden, næstformanden og andre fra det jyske kan bruge. Har den for mig selv, da Bent Hansen kommer med morgenflyet. Printer første udkast til aftaleteksten og gennemgår den med gode folk fra Region Syddanmark, som er derovre. Vi skænker et enkelt glas rødvin. Teksten er ikke god, men vi ved nu, hvad den indeholder. Og hvor vi skal sætte ind.

08.00 Mødes med Bent. Vi afpudser vores fælles strategi, inden vi skal i Finansministeriet. Vi prioriterer, hvad der skal pandes ned, og hvad der blot skal ignoreres. Som det er fremgået i dagspressen, kom der nye tanker fra Slotsholmen om såkaldt CPR Creep. Det er et opgør med, at staten betaler os per behandling, som tilfældet er i dag. I stedet vil de kun betale, hvis det er ekstra borgere, der bliver behandlet, og ikke hvis de enkelte borgere behandles for flere sygdomme. Sundhedsmæssigt er det helt forkert, og sundhedsvæsenet har heller ikke brug for revolutioner lige nu. Andenprioritet er overgangen fra 2010 til 2011, hvor vi har et underskud på 1,7 milliarder kroner, som vi skal finde en løsning på.

10.00 Ankommer sammen med Bent og vores dygtige embedsfolk til Finansministeriet til den første forhandling. Vores modparter er Bertel Haarder, Brian Mikkelsen og Claus Hjort Frederiksen samt en stribe departementschefer og andre gode embedsfolk. Det lykkes os heldigvis at få CPR Creep udskudt. Normalt bliver jeg aldrig irriteret ved forhandlinger, for hver har sit udgangspunkt og varetager egne interesser. Men da jeg møder synspunktet om, at vi overbehandler for at få flere penge, kommer jeg op i det røde felt. Jeg siger, at de godt må synes, at vi er dumme, men så dumme er vi altså heller ikke - sagt med et glimt i øjet. Skulle vi overbehandle patienter i en situation, hvor alle regioner behandler flere patienter, end vi betales for, så ville vi da virkelig være dumme.

12.30 Forhandlingerne suspenderes. Vi skal mødes igen senere på dagen, men først skal der laves et nyt udkast til en aftaletekst på baggrund af vores indvendinger. Jeg er glad for, at vi har signaleret, at vi skal opnå en aftale inden for rammen. Når der er krise, kræver det en stram økonomisk styring i stat, kommuner og regioner. Den finanspolitiske kurs vedkender vi os. Derfor er vi også klar til at levere de to procent produktivitetsforbedringer, svarende til 1,2 milliarder kroner om året, som ønskes.

13.00 Tilbage hos Danske Regioner på Østerbro gør vi status på et bestyrelsesmøde.

15.30 Går en tur på voldene på Kastellet, inden jeg vender tilbage til lejligheden. Bader, læser på lektien, ringer. Vores topfolk er indkaldt til embedsmandsdrøftelser. Tager en lur.

20.00 Forhandler igen i Finansministeriet. Der gives og tages i et par timer. Teksten skal atter finpudses.

23.00 Vi orienterer bestyrelsen om, at vi nærmer os målet. Teksten skal nu forhandles på plads på administrativt niveau i løbet af natten. Går i seng lidt i fire med vished om, at vores dygtige medarbejdere har en god dialog med ministeriets folk om aftaletekstens indhold.

08.00 Vågner, drikker lidt kaffe, ser NEWS med updates på de kommunale forhandlinger, taler i telefon om status på vores aftaletekst, løber en tur, tager bad og går over i Danske Regioner og læser aftaleteksten.

13.00 På bestyrelsesmødet godkendes den endelige aftaletekst.

14.30 Parkerer min bil foran Finansministeriet. Bent og jeg går op og afslutter forhandlingerne. Samlet går vi ud til pressen. Aftalen er i hus. Det bliver stramt, men så dårlig er aftalen nu heller ikke. Tværtimod.