Content area

|

Skattesag er afgjort: Læger får flere tusinde retur for lægeboliger

En langvarig skattestrid om lægeboliger er nu ved at blive afgjort. Langt de fleste af de cirka 200 klagesager, som Yngre Læger har rejst, fordi læger er blevet ramt af store skattesmæk, falder i disse uger ud til lægernes fordel. Sagerne vedrører aktuelt læger, som har boet i lægeboliger i 2013-14. Men den principielle sejr kan få betydning i mange år fremover.
Foto: Jesper Balleby
Forfatter(e)
Bodil Jessen, boj@dadl.dk

Adskillige yngre læger, som har boet i lægeboliger, modtager i disse uger en behagelig besked i deres e-Boks fra Skat. De får penge tilbage i skat, fordi de i årene 2013-14 er blevet beskattet af en for høj lejeværdi af deres lægebolig.

Det drejer sig om cirka 200 klagesager, og ifølge Yngre Læger drypper afgørelserne nu ind, og langt hovedparten af klagerne har hidtil fået medhold. Der er enkelte læger, der har fået op imod 35.000 kroner retur, fordi de har betalt for meget i skat.

Helga Schultz, formand for Yngre Læger, er meget glad for, at den langvarige skattesag får et positivt udfald.

»Vi er utroligt glade for, at det efter så lang tid nu viser sig, at yngre læger ikke skal beskattes af en højere værdi af deres lejebolig end det, som lejeloven giver mulighed for. Når vi har anket sagerne, skyldes det, at vi hele tiden har ment, at regionerne havde sat værdien af boligerne for højt. Derfor er vi så glade for, at det er løst nu, og at der er en hel del læger, der kan glæde sig over at få penge tilbage«, siger Helga Schultz.

  • Vi skulle have knap 20.000 kroner tilbage i skat. Det er jo fantastisk, for vi har lige bygget hus igen, så pengene falder på et tørt sted.

Ann-Kathrine Rossau, læge.

Billige lægeboliger

Lægerne har altid betalt en relativt lav leje for lægeboliger, fordi yngre læger skal flytte meget i deres uddannelsesforløb, og sygehusejerne har set de cirka 1.000 lægeboliger som et rekrutteringsværktøj.

Læger skal betale skat af den fordel, de opnår ved at kunne bo i en billig bolig. Den 1. januar 2013 ændrede Skat imidlertid reglerne for, hvordan beskatningsgrundlaget skulle udregnes. Regionerne, som har ansvaret for at indberette boligernes markedsværdi til Skat, blev dog først opmærksomme på de nye regler i marts 2015.

Derefter gik det stærkt. Regionerne satte gang i vurderingen af lægeboligernes markedsværdi tilbage til 2013, og opgaven blev ofte udført af lokale ejendomsmæglere. I mange tilfælde gik der dog »Hammerslag« i vurderingen, og boligerne blev værdisat, som om de skulle sælges, og ikke ud fra den markedsleje, som lejeloven giver mulighed for, og som praktiseres af huslejenævnene.

Resultatet af de nye vurderinger blev større eller mindre skattesmæk til de berørte læger, enkelte blev afkrævet skat af beløb helt op til 140.000 kroner. Yngre Læger gik ind i sagen på medlemmernes vegne og prøvede at få regionerne og Skat til at ændre vurderingen.

Det lykkedes i første omgang ikke, og Yngre Læger fik derefter Lejernes LO til at vurdere boligerne for at sikre dokumentation for, hvilke af de boliger, regionerne med ejendomsmæglernes hjælp havde vurderet, der var vurderet for højt. Undervejs i forløbet opfordrede Yngre Læger berørte læger til at henvende sig, og 200 klagesager blev rejst overfor Skat. Først fik Yngre Læger afslag, men så blev der klaget til Skatteankestyrelsen.

Tjenesteboliger er som udgangspunkt ikke omfattet af lejeloven. Men Yngre Lægers argumentation har hele tiden været, at »markedsleje« ikke kan være højere for tjenesteboliger, end lejen ville være, hvis lejeloven fandt anvendelse. Både Skat og de fem regioner accepterede så, at der anvendes den vurdering af boligerne, som Lejernes LO havde foretaget.

Det fik Yngre Læger til at trække ankesagerne fra Skatteankestyrelsen, og siden har Skat behandlet de 200 sager. Det er de afgørelser, der i disse dage dukker op i e-Boks hos de yngre læger.

Ann-Katrhine Rossau. Foto: Jesper BallebyAnn-Katrhine Rossau. Foto: Jesper Balleby

»Det var hele sommerferien, der røg der«

En af de glade læger er Ann-Kathrine Rossau, der i øjeblikket er i færd med sin uddannelse til speciallæge i dermatologi. Igennem 17 måneder i 2013 og 2014 boede hun med sin familie i en lægebolig i Grønnegade i Vejle, mens hun var i KBU på Kolding Sygehus og på barsel.

Op til sommerferien i 2015 fik hun en ubehagelig overraskelse fra Skat.

»Vi skulle betale B-skat af differencen mellem det, vi betalte i leje, og markedsværdien for lejligheden. Vi endte med at skulle betale knap 50.000 kroner tilbage i skat. Det var hele sommerferien, der røg der. Vi havde lige bygget hus og havde ikke lige 50.000 kroner, vi kunne hive ud af budgettet, så det var sommerferien, der måtte bøde. Både til vores, men især også børnenes ærgrelse«, fortæller Ann-Kathrine Rossau.

Ærgrelsen blev delt af adskillige andre læger i samme ejendomskompleks.

»Vi var lidt fortørnede over, at vi skulle betale så meget, men vi indstillede os på, at de penge var tabt, for selvfølgelig skal man betale, når det står i loven«, siger hun.

Ann-Kathrine Rossau var en af de læger, som meldte sig, da Yngre Læger i foråret 2017 bad læger, der var blevet ramt af lægeboligsagen om at henvende sig til foreningen, hvis de ønskede at få genoptaget deres årsopgørelser tilbage fra 2013 med hjælp fra Yngre Læger.

»For en måneds tid siden fik vi en besked i e-Boks fra Skat med nye årsopgørelser for 2013 og 2014. Vi skulle have knap 20.000 kroner tilbage i skat. Det er jo fantastisk, for vi har lige bygget hus igen, så pengene falder på et tørt sted«, fortæller Ann-Kathrine Rossau.

Får betydning for andre læger

Flere læger er i samme situation som Ann-Kathrine Rossau. Det viser sig, at de skulle have haft et betydeligt mindre skattesmæk på grund af deres billige lægeboliger end det, de i første omgang var blevet opkrævet.

Ifølge Yngre Læger er cirka 150 af de 200 sager nu afgjort. Alle har fået medhold i, at Lejernes LO’s vurderinger lægges til grund. I langt hovedparten af sagerne har lægerne med det samme fået medhold og får større eller mindre beløb tilbage. Ni sager er sendt i høring, fordi klagerne aldrig er opkrævet den høje skat eller på grund af helt specielle forhold hos den enkelte.

»Hvis man er en del af de 200 berørte læger, og man ikke har hørt noget fra Skat endnu, så skal man lige væbne sig med lidt tålmodighed. Skat er ved at æde sig gennem sagerne, og de giver besked, når ens sag er afgjort. Det giver derfor ikke rigtig nogen mening at henvende sig til os eller vores advokater om disse sager på nuværende tidspunkt«, siger Helga Schultz.

Yngre Læger forventer nu, at afgørelsen af skattesagerne 2013-14 kommer til at afgøre den fremtidige beskatning af lægeboliger.

»Vi går ud fra, at det fremadrettet bliver Lejernes LO's vurdering af markedslejen, der bliver lagt til grund for beskatning af lægeboliger. Men det praktiske om, hvordan det skal foregå, er ikke afklaret endnu, og det skal advokaterne først se på og drøfte med regionerne og Skat«, siger Helga Schultz.

På grund af det lange sagsbehandlingsforløb er det nu for sent at regulere årsopgørelserne for 2015. Skat har imidlertid ekstraordinært valgt at behandle de sager, hvor læger i 2015 har boet i samme lægebolig, som de gjorde i 2013 og/eller 2014. Det betyder, at nogle læger også har fået penge tilbage for 2015, mens andre læger er faldet for tidsfristen.

Årsopgørelser kan ændres tre år tilbage, og ændringer af 2016-årsopgørelsen skal være foretaget senest 1. maj 2020.

Helga Schultz oplyser, at Yngre Læger vil sende orientering ud til alle medlemmer, når foreningen har nyt om, hvordan læger skal beskattes af lejeværdien af deres lægeboliger fra 2016.

Læs tidligere artikler om skattesagen:

Skattesag: Møde skal kaste lys over yngre lægers skattesmæk

Slagsmål om skat af lægeboliger ender i retten

SKAT til regionerne: I fastsætter værdien af lægeboliger forkert

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 11/11
1 Kommentar
af Sven Refslund Poulsen | 09/11
3 kommentarer
af Christian Crüger | 06/11
1 Kommentar
af Anders Christiansen | 05/11
1 Kommentar
af Thamilini Umaramanan | 05/11
2 kommentarer