Skip to main content

Store opgaver venter regionsrådsformænd

De nyvalgte formænd for regionerne står over for en stor opgave med at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet, mener Lægeforeningens formand, som er klar til dialog om konstruktive løsninger. Ifølge en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Ugeskrift for Læger, havde lægerne desuden ikke stor tillid til formændene før valget, og der er langt fra lægernes dagligdag til politikernes beslutninger, mener flere læger.
Heino knudsen - Pressefoto: Region Sjælland. Anders kühnau - Pressefoto: Region Midtjylland. Stephanie Lose - Pressefoto: Region Syddanmark. Mads Duedahl - Pressefoto: Lars Horn / Baghuset. Lars Gaardhøj - Pressefoto: Region Hovedstaden
Heino knudsen - Pressefoto: Region Sjælland. Anders kühnau - Pressefoto: Region Midtjylland. Stephanie Lose - Pressefoto: Region Syddanmark. Mads Duedahl - Pressefoto: Lars Horn / Baghuset. Lars Gaardhøj - Pressefoto: Region Hovedstaden

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

19. nov. 2021
4 min.

Udviklingen af sundhedsvæsenet som f.eks. sundhedsreform, kapacitet og kvalitet, digitalisering, patientsikkerhed og retssikkerhed for sundhedspersonale og meget mere.

Det er noget af det, som ifølge Lægeforeningens formand Camilla Rathcke venter den nyslåede formand for Danske Regioner Anders Kühnau.

Samlet har de fem formænd for regionerne, hvoraf en af dem, Mads Duedahl (V), er ny formand for Region Nordjylland, et stort arbejde foran sig, mener Rathcke.

Det drejer sig især om at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet, ikke mindst i lyset af de udfordringer der er fremadrettet med omlægning af opgaver, begrænsede ressourcer og løbende udvikling af nye behandlingstilbud, siger hun.

»Og så handler det i den grad også om at sikre, at der i fremtiden ikke kun er skarpt fokus på at uddanne, rekruttere og fastholde speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale, men også på hvordan de sundhedsprofessionelles ressourcer bruges klogt, og hvor den digitale og teknologiske udvikling kan bistå med at lette f.eks. arbejdsgange«.

Hun peger på, at læger og andre sundhedsprofessionelle hver dag slås med underfinansiering og underbemanding.

»Mangel på speciallæger, sygeplejersker og andre er desværre dagligdag. Der har over årene været en vækst i antallet af læger og f.eks. sygeplejersker i sygehusvæsenet, men det har mængden af opgaver i form af flere patienter med flere kontakter på desværre også. Derfor er kapaciteten i sygehusvæsenet til at yde mere eller ekstra ikke særlig stor, hvis overhovedet aktuelt til stede«.

»Samtidig oplever vi et fokus på og et ønske om at flytte opgaver fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen, hvor vi til gengæld ikke har haft stort fokus på at oparbejde et tilstrækkeligt antal praktiserende læger og praktiserende speciallæger eller sikre ensartet opgaveløsning af høj kvalitet på tværs af kommuner. Så der skal flere initiativer til på sundhedsområdet, og jeg forventer, at vi ser flere – og ambitiøse – forslag til løsninger«.

Hun mener, at der i høj grad er brug for en gennemtænkt og robust finansieret reform i samarbejde med regeringen.

»En reform, der samlet tager hånd om, hvordan vi får løst sundhedsopgaverne i årene fremover, herunder sikrer, at der er speciallæger og andre sundhedsprofessionelle at føre dem ud i livet, men også med fokus på, at vi skal tænke nyt i forhold til at nå i mål med alle opgaver«, siger Lægeforeningens formand.

Samtidig understreger hun, at Lægeforeningen er klar til dialog og gerne spiller ind med konstruktive løsninger.

Utilfredse med formænd

Mads Duedahl erstatter Ulla Astmand (S), som har siddet på posten i 14 år.

I Region Syddanmark stemte hver fjerde vælger på Stephanie Lose, så hun fortsætter på posten ligesom Heino Knudsen (S) fortsætter i Region Sjælland, Anders Kühnau (S) i Midtjylland, Lars Gaardhøj (S) i Hovedstaden.

En undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Ugeskrift for Læger, viser, at lægerne inden valget var mere utilfredse med deres regionsrådsformand end de øvrige vælgere.

34 procent af lægerne svarer i undersøgelsen, at formanden har klaret sig overvejende dårligt eller meget dårligt, mens 27 procent svarer, at formanden hverken har klaret sig godt eller dårligt.

For vælgerne svarer 12 procent, at formanden har klaret sig overvejende dårligt eller meget dårligt, 19 procent svarer hverken godt eller dårligt.

47 procent af vælgerne svarer »ved ikke«, for lægerne er det 23 procent, der svarer »ved ikke«.

Svært at få adgang

Samtidig har flere læger fortalt til Ugeskrift for Læger, at der er langt fra gulvet til politikerne, og lægerne har svært ved at få adgang til politikerne.

Jacob Rosenberg, overlæge og regionsrådsmedlem, siger blandt andet, at regionspolitikere i Region Hovedstaden ikke rigtig har adgang til sundhedspersonerne, hvad enten det er læger, sygeplejersker eller andre faggrupper. Det sker kun i forbindelse med halvofficielle besøgsaftaler.

Det kan man som politikere bede om, og så bliver det som regel arrangeret uden problemer.

»Hvis der kommer regionspolitikere på et sådant besøg på en afdeling, er det altså et officielt besøg, og hospitalsledelse og afdelingsledelser stiller op. Det er nærmest som en kongelig visit. Og man får nok ikke at høre, hvad man som regionspolitiker har behov for at vide, når alle officerer og løjtnanter er der. Det er lidt ærgerligt«, siger han.

Overlæge på Anæstesiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Helle Laugesen mener, at der er blevet længere mellem regionspolitikerne og klinikken.

»I de 25 år, jeg har været læge, har jeg aldrig oplevet så stor afstand mellem klinikeren på gulvet og politikerne som nu. Det skyldes ikke mindst, at der på hospitalerne er indskudt flere ledelseslag. Vi på gulvet har nem adgang til den ledende overlæge, som så er den, der taler med klinikledelsen, som taler med hospitalsledelsen, som taler med regionledelsen. Der er kommet et tykt lag ind, hvor vores oplevelse kan ændres undervejs i genfortællingen«.

Helle Laugesen har i mange år været formand for Overlægerådet på AAUH.

Læs også:

»I de 25 år, jeg har været læge, har jeg aldrig oplevet så stor afstand mellem klinikeren på gulvet og politikeren som nu«

Konservative er det største lægeparti

Sundhedsministeren vil starte en »stille revolution«