Skip to main content

Sundhedsministeren efterlyser mere empati hos lægerne

På en konference om Den Nationale Sundhedsprofil, der blev fremlagt i dag, langede sundhedsminister Nick Hækkerup (S) ud efter landets læger. De skal lære at tale med de svage patienter, så uligheden kan mindskes.

Foto: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Foto: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Marie Rathcke Lillemark, mrl@dadl.dk

5. mar. 2014
3 min.

”Jeg tror, der er rigtig mange der bliver ramt af uligheden i sundhedsvæsenet, fordi de har svært ved at forstå det sprog, der bliver talt". Sådan sagde den nye minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S) til ugeskriftet.dk i forbindelse med dagens konference om Den Nationale Sundhedsprofil.

"Man har kæmpestor autoritetstro i forhold til de højtuddannede læger, til dem ude på hospitalerne og til folk i kitler.... Det er svært at blive bedre til at møde folk, der hvor de er. Hvad der skal gøres, synes jeg, der er behov for en dialog med blandt andet Lægeforeningen og andre om.”

Lægerne skal evne empatisk at møde borgerne der, hvor de er. Systemet skal møde borgerne og ikke omvendt

Allerede på talerstolen havde ministeren bebrejdet lægerne, at de ikke formår at tale med de svage patienter på en måde, der kan hjælpe mere lighed i sundhed på vej.

"Lægerne skal evne empatisk at møde borgerne der, hvor de er. Systemet skal møde borgerne og ikke omvendt", sagde han bl.a.

Det kunne hjælpe med at skubbe til den enkeltes motivation, som Nick Hækkerup i langt højere grad ser som en løsning på uligheden end forbud og højere afgifter, fremgik det af talen.

Faktaboks

Fakta

Sådan er profilen

Baggrunden for ministerens ord er Den Nationale Sundhedsprofil, som viser stor ulighed i sundhed.

Der var dog også positive ting i profilen. Danskerne ryger mindre og drikker mindre alkohol. Og de, der gør, ønsker at holde op eller nedsætte forbruget. Især for unge mænd mellem 16 og 24 år er forbruget af alkohol faldet markant. For de unge kvinder mellem 16 og 34 år, der ryger, er det hele 85 pct., der ønsker at holde op.

Se også: Unge mænd drikker mindre

De knap så opløftende dele af rapporten viser, at danskerne stadig vejer for meget, spiser forkert, bevæger sig for lidt og er stressede. Hele 47,4 pct. af den voksne befolkning er moderat eller svært overvægtige. Det mentale helbred er ringest for kvinder mellem 16 og 24 år, hvor 17 pct. har dårligt mentalt helbred.

Desuden er der store sociale og regionale forskelle. For eksempel er forekomsten af overvægtige højest blandt personer med grundskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau (60,9 %) og lavest blandt personer med en lang videregående uddannelse (35,9 %).

Indenfor rygning, er det 26,2 % af borgere med grundskole, som højeste gennemførte uddannelse der ryger, mens tallet er 7,1 % for borgere med lang videregående uddannelse.