Skip to main content

De regionale specialeudvalg er ikke længere alene om at stå for den lægefaglige rådgivning i Region Nordjylland. Et nyoprettet klinikforum skal rådgive direktionen og dermed politikerne.

Medlemmerne af Klinikforum - regionens sundhedsdirektør, et par afdelingschefer, cheflæger og chefsygeplejersker - skal ifølge kommissoriet (se boks) også udstikke rammerne for den fremtidige sundhedsfaglige rådgivningsstruktur, herunder ny struktur for de lægefaglige specialeudvalg.

Cheflæge på Sygehus Vendsyssel, Michael Andreassen, der som de øvrige cheflæger i regionen er født medlem af Klinikforum, hilser nyskabelsen velkommen. Han ser Klinikforum som et nødvendigt supplement til Udvidet Direktion, hvor de enkelte sygehuse alene er repræsenteret ved sygehusdirektørerne. Men ikke mindst ser han det som et supplement til de lægefaglige specialeudvalg.

»Det er ikke kun på operascenen, at primadonnaerne optræder. Jeg har desværre set for mange eksempler på, at specialeudvalgene i sine anbefalinger mere har set på, hvad der snævert tjener matriklen, specialet og afdelingen, end hvad der tjener regionen«, siger Michael Andreassen. Han nævner det billeddiagnostiske område som et eksempel på, at specialeudvalget har gjort deres arbejde for »godt«:

»Her på Sygehus Vendsyssel er det i hvert fald ikke maskiner, der begrænser os. Vi var færdige med implementering af mammografiscreening før tid. Og jo: Du kan sige, at det er fordi specialeudvalget har gjort det godt. Man kunne også spørge, om det set i regionsperspektiv har været den rette fordeling af goderne«, siger Michael Andreassen.

Helt undvære de faglige specialeudvalg kan man ikke, vurderer Michael Andreassen: »Vi kan ikke erstatte den faglige rådgivning, men vi kan løfte deres anbefalinger et niveau op. Som cheflæge repræsenterer man i Klinikforum alle specialer - og det er en styrke«.

Ifølge regionens sundhedsdirektør, Jens Winther Jensen, skal Klinikforum styrke den sundhedsfaglige rådgivning i regionen såvel udadtil som indadtil.

»Bl.a. skal vi have revitaliseret den øvrige rådgivningsstruktur. Noget rådgivning har fungeret godt - andet mindre godt. Derudover skal vi have styrket regionens position i nationale udvalg og råd«, siger han.

Niveauforskel

Jens Winther Jensen afviser, at den lægefaglige rådgivning i regi af specialeudvalgene vil blive stækket.

»Derimod skal den bringes op på et højere niveau. Vi vil fortsat have brug for en fokuseret lægefaglig rådgivning, men de sundhedsfaglige argumenter skal kunne stå distancen på tværs af matrikler og specialer«, fastslår sundhedsdirektøren.

Nils W. Johannesen, chef for Medicinsk Center, Sygehus Vendsyssel og medlem af regionens medicinske specialeudvalg frygter ikke, at specialeudvalgenes indflydelse svækkes.

»Tværtimod kan det betyde, at specialeudvalget netop nu kan frigøre sig fra øvrige hensyn og alene udtale sig på specialets vegne. Selvfølgelig skeler man til eget sygehus, egen afdeling og eget speciale - det kan ikke undgås. Så jeg ser ikke nogen fare i dette set up: Klinikforum skal rådgive på ét niveau - specialeudvalgene på et andet«.

Flere øvrige medlemmer af regionen specialeudvalg, som Ugeskriftet har kontaktet, er ikke bekendt med Klinikforums eksistens. Heller ikke formanden for overlægerådet og det lægelige forretningsudvalg på Aalborg Sygehus, Poul Erik Jakobsen, har hørt om det nye forum. Han vil tage det op på det næstkommende møde.

Inden der foreligger noget konkret om fremtiden for den lægefaglige rådgivning, skal den planlagte centerdannelse ligge fast: På sit møde i marts besluttede Udvidet Direktion, at en opdeling i akut, elektiv og specialiseret behandling skal udgøre det overordnede princip for en kommende centerstruktur.

Dernæst skal det besluttes, hvordan de nuværende afdelingsledelser kan »moderniseres«. Det sker med afsæt i den kontroversielle og stærkt omdiskuterede konsulentrapport fra Muusmann/4Improve, der udkom sidste sommer, og hvor man foreslog, at de nuværende afdelingsledelser skulle erstattes af en forløbsbaseret ledelsesmodel.

Fakta

Klinikforum har bl.a. til opgave at:

  • Yde den strategiske sundhedsfaglige rådgivning, som efterspørges af Region Nordjyllands Direktion og Udvidet Direktion.

  • Yde strategisk sundhedsfaglig rådgivning om konkrete beslutningsforslag og planer forud for beslutning.

  • Fungere som sparringpartner for administrationen i forbindelse med nationale planer og strategier, f.eks. den nationale specialeplanlægning.

Klinikforum skal generelt medvirke til, at sundhedsydelser fra Region Nordjylland leveres med høj og ensartet kvalitet og høj patientsikkerhed, uanset hvor i regionen patienten behandles, og til at sundhedsydelser leveres der, hvor det er kvalitetsmæssigt og driftsmæssigt mest hensigtsmæssigt.