Skip to main content

Svar:

Jørn Olsen

2. nov. 2005
1 min.

Tak til Rosdahl & Lundstedt for deres kommentarer.

Det er naturligvis en risikabel sag at nævne personer af betydning for den samfundsmedicinske udvikling, fordi også en lang række andre personer kunne være nævnt, også flere end de, der nævnes i Rosdahl & Lundstedts kommentarer.

Min bekymring, som også har empirisk støtte, går på vore muligheder for at rekruttere læger til rene forskningsstillinger. Det er et problem, at vi ønsker talenter, der kan konkurrere på et internationalt niveau, men vi kan ikke tilbyde arbejdsforhold, der er konkurrencedygtige, hverken med hensyn til fondsmidler eller lønninger. Læger spiller en vigtig rolle både i den samfundsmedicinske forskning og praksis, og derfor må vi sikre en udvikling, der får vendt denne tendens. Kombinationen af forskning og anvendelse spiller - ikke mindst på det arbejdsmedicinske område - en helt afgørende rolle for, hvordan befolkningens sundhed vil udvikle sig i de kommende år. Her kunne også nævnes mange flere eksempler end de eksempler, Rosdahl & Lundstedt nævner i deres kommentarer.

Århus