Skip to main content

Svar:

Christian N. Meyer
1. nov. 2005
02 min

I en kommentar til den tilrådede antibiotiske behandling ved mistænkt bakteriel meningitis i Danmark (1), anfører J.Bangsborg et al ovenfor behovet for en landsdækkende retningslinje. I Holland og England eksisterer landsdækkende retningslinjer, og i disse lande findes penicillin-non-følsomme pneumokokker i henholdsvis 1% og 5%, meget lig de danske 4%. Derimod er resistensforholdene for andre bakterier mere varierende. I England er der f.eks. en forekomst af methicillin-resistente stafylokker på 45% (www.earss.rivm.nl - en i øvrigt meget informativ hjemmeside vedrørende aktuelle europæiske bakteriers resistensforhold). Trods de relative ens resistensforhold for meningo- og pneumokokker anbefaler man i England et cefalosporin til voksne under 50 år uden risikofaktorer (2), hvorimod der i Holland anbefales penicillin alene (3). Dette kan delvist være et spørgsmål, hvorvidt 1% eller 5% er en acceptabel grænse på ikke at give en effektiv behandling, når det gælder pneumokok-meningitis. Fra de lovpligtigt anmeldte tilfælde i Danmark kender vi den bakterielle fordeling, mener man. Dog indikerer lokale endnu ikke publicerede tal, at kun 50% af alle bakterielle meningittilfælde anmeldes og at fordelingen heraf er skæv, således at 75% af de penicillinfølsomme episoder anmeldes mod kun 24% af de penicillinresistente. Desuden er afgørende problemstillinger, hvorvidt tilstedeværende risikofaktorer for mindre hyppige ætiologier erkendes ved den akutte initiale behandling, samt om alder f.eks. over 50 år også herhjemme opfattes som en risikofaktor. Gennem et pågående samarbejde mellem de 15 danske klinisk mikrobiologiske afdelinger forventes en mere præcis bakteriologisk karakterisering og forholdene omkring antibiotikafølsomhed nøjere afklaret. Herefter ville det være en naturlig opgave i regi af Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi at arbejde hen mod en begrundet landsdækkende konsensus.

Roskilde

Referencer

  1. Meyer, CN. Antibiotisk initialbehandling ved purulent meningitis hos voksne. Ugeskr Læger 2003;165:34-7.
  2. Begg N, Cartwright KA, Cohen J et al. Consensus statement on diagnosis, investigation, treatment and prevention of acute bacterial meningitis in immunocompetent adults. British Infection Society Working Party. J Infect 1999;39:1-15.
  3. van De Beek D, de Gans J, Spanjaard L et al. Antibiotic guidelines and antibiotic use in adult bacterial meningitis in The Netherlands. J Antimicrob Chemother 2002;49:661-6.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen