Skip to main content

Svar

Michael Dupont, formand for P.L.O. E-mail: plo@dadl.dk

4. nov. 2005
1 min.

Jeg er helt enig med Niels C. Heebøll-Nielsen i at nægtelse af fradrag for deltagelse i en WONCA-kongres er uacceptabel.

Førelse af skattesager på de enkelte medlemmers vegne ligger uden for, hvad P.L.O. kan påtage sig. Det er bl.a. et ressourcespørgsmål. Den hjælp, P.L.O. kan tilbyde medlemmer, der - ligesom Niels C. Heebøll-Nielsen - har fået anfægtet deres fradragsret for kurser og kongresser i udlandet er følgende:

  • Hvis kurset/kongressen er godkendt af Efteruddannelses-fonden, kan P.L.O. skriftligt attestere, at det faglige indhold er relevant for almen praksis og af høj kvalitet.

  • P.L.O. kan bidrage med information om retspraksis på området (i form af advokatredegørelse mv., som ligger på P.L.O.s hjemmeside) - så lægen eller dennes rådgivere kan fremføre de rigtige argumenter.

I særlige tilfælde, hvor det drejer sig om en principsag af betydning for alle - eller i hvert fald mange - medlemmer, kan P.L.O. støtte en »prøvesag«. Det fremherskende billede er dog, at hver sag har sine egne omstændigheder.