Skip to main content

Svar

Overlæge Peter C Gøtzsche. Det Nordiske Cochrane Center, H:S Rigshospitalet. E-mail: pcg@cochrane.dk

4. nov. 2005
2 min.

Medicinalindustrien har naturligvis diskuteret, hvordan man skulle imødegå den trussel mod indtjeningen, som evidensbaseret medicin er. Jeg er enig med Niels Bentsen i, at det er lykkedes ganske godt for industrien at imødegå truslen ved at adoptere begrebet. Der er sågar et firma, der har fået begrebet evidensbaseret medicin godkendt som registreret varemærke [1].

Men det er sket på bekostning af troværdigheden. Niels Bentsen nævner, at vi skal bygge på »evidens, vi kan stole på«. Man skal derfor være kritisk over for den evidens, man præsenteres for, ikke kun når den kommer fra industrien, men også når den er fra akademiske forskere, som også kan have økonomiske og andre interessekonflikter, f.eks. karrieremæssige hensyn, som kan bevirke, at behandlingsresultaterne er overdrevne.

Disse problemer ændrer ikke ved, at velgennemførte randomiserede forsøg og metaanalyser - suppleret af kohorteundersøgelser af skadevirkninger og af effekten i almindelig klinisk praksis - fortsat er vejen frem, når vi skal finde ud af, hvad der tjener patienterne og samfundet bedst. Relevansen og troværdigheden kunne imidlertid øges markant, hvis afprøvning af behandlinger blev en offentlig opgave, uafhængig af økonomiske interesser. Man kunne desuden gøre det obligatorisk at gennemføre blindede dataanalyser [2] og sikre offentlig adgang til rådata, når forsøgsresultaterne var publiceret, hvilket ville mindske risikoen for fantasifulde dataanalyser og konklusioner ganske betragteligt. Sådanne offentligt finansierede forsøg ville også kunne give os de svar, vi mangler, f.eks. om andre tiltag end medicin er lige så gode eller bedre end medicin, eller om gammel, billig medicin er lige så god eller bedre end ny, dyr medicin.

Referencer

  1. Villanueva P, Peiro S, Librero J et al. Accuracy of pharmaceutical advertisements in medical journals. Lancet 2003; 361:27-32.
  2. Gøtzsche PC. Blinding during data analysis and writing of manuscripts. Controlled Clin Trials 1996;17:285-90.