Skip to main content

Svartider på vævsprøver løber løbsk

Christian Andersen, chr.cph@gmail.com

8. jun. 2012
3 min.

I Region Sjælland er ventetiderne på analyser af vævsprøver løbet løbsk, efter at regionen sidste år besluttede, at egne hospitaler skal stå for alle analyser selv.

Kun svar på prøver med mistanke om kræft overholder kravet om en ventetid på maksimalt tre dage. For andre vævsprøver oplever de privatpraktiserende læger ventetider på op til otte uger.

Regionens egne opgørelser viser dog »kun« maksimalt fem ugers ventetid.

Et skred i udgifterne til privatpraktiserende patologer betød, at regionsrådet besluttede, at alle vævsprøver pr. 1. november 2011 skulle analyseres på regionens egne hospitalsmatrikler.

Region Sjælland har ikke speciallægepraksis i patologi, så prøverne har været købt i andre regioner. Men organisationen på regionens patologiske afdelinger har ikke været gearet til opgaven. Flere vakante stillinger i patologi har mildt sagt ikke gjort opgaven lettere.

Den seneste måling fra regionen (ultimo februar 2012) fortæller således, at alene Patologisk Afdeling på Roskilde Sygehus skulle tage sig af 36 pct. flere analyser i forhold til samme tid sidste år. På Slagelse Sygehus er antallet af vævsprøver steget med 18 pct. Gastrobiopsierne alene er forøget med 43 pct.

Et notat fra regionen påpeger, at udviklingen vil fortsætte i resten af 2012.

Formanden for Sundhedsudvalget i Region Sjælland, Ole Marqweis (S), erkender, at svartiderne i perioder har været lange:

»Hvad angår prøver, hvor der ikke er mistanke om kræft, har der igennem en periode kunnet opleves længere svartider. Region Sjælland arbejder i øjeblikket på at få svartiden på disse prøver bragt ned«, oplyser han i en skriftlig kommentar til Ugeskrift for Læger.

Ensartet betjening

I Region Hovedstaden er det pr. 1. august heller ikke længere muligt at benytte de privatpraktiserende patologer som en del af Den Offentlige Sygesikring. Regionens hospitaler skal som hos naboregionen stå for alle analyser af vævsprøver.

Det vil ikke være lig med ventetider à la Region Sjælland, vurderer Else Hjortsø, direktør i Koncern Praksis, Region Hovedstaden:

»Vi kan optage aktiviteten på hospitalerne og forventer derfor ikke øgede ventetider i forhold til de privatpraktiserende patologer. Vi har truffet beslutningen dels ud fra et ønske om at tilbyde ensartet betjening af almen praksis og privatpraktiserende speciallæger, og dels for at tage hensyn til subspecialiseringen, som vi mener, at de privatpraktiserende speciallæger kan have svært ved at tilgodese. Det er korrekt, at vi fremover slipper for at betale regninger til de privatpraktiserende speciallæger i patologi, men der er ikke tale om en spareøvelse«, udtaler Else Hjortsø.

Utilfredse patienter

Mikkel Holmelund, næstformand i Foreningen af Privatpraktiserende Speciallæger, er ikke så skråsikker som direktøren i Koncern Praksis.

»Foreløbige erfaringer fra Region Sjælland og det tidligere Frederiksborg Amt viser, at hjemtagningen har bevirket forlængede svartider og utilfredshed blandt læger og patienter.

Man kan med rette frygte konsekvenserne af hjemtagningen i Region Hovedstaden, bl.a. for patienter, der får stillet en kræftdiagnose med forsinkelse. Dette er i strid med de erklærede politiske ambitioner på sundhedsområdet«, siger han.

Mikkel Holmelund køber heller ikke Else Hjortsøs argumenter med, at hjemtagningen skulle være ensbetydende med ensartet kvalitet og service til almen praksis og de privatpraktiserende speciallæger.

»Den service, patologiafdelingerne yder i dag, er klart ringere end i patologipraksis. Det vil være uheldigt, hvis en ensartet service og kvalitet betyder et ensartet lavere niveau«, mener han.

Argumentet om hensynet til subspecialiseringen skyder han også ned:

»De praktiserende speciallæger i patologi arbejder typisk i fælleslaboratorier, hvor der er foretaget en væsentlig subspecialisering, som fuldt ud matcher den specialiseringsgrad, som patologiafdelingerne besidder vedrørende de praksisrelevante specialer. Hjemtagelsen er ikke fagligt begrundet«, vurderer han.