Skip to main content

Syfilis buldrer frem

Antallet af nye, registrerede syfilistilfælde steg med 47 procent i 2015, sammenlignet med året før.

Treponema pallidum - syfilisbacillen. Foto: Wikimedia
Treponema pallidum - syfilisbacillen. Foto: Wikimedia
Klaus Larsen kll@dadl.dk
8. sep. 2016
01 min

Antallet af nye, registrerede syfilistilfælde steg med 47 procent i 2015, sammenlignet med året før. Det fremgår af nye tal fra Statens Serum Institut (SSI).

SSI registrerede 777 tilfælde af nyligt erhvervet syfilis i 2015. Derudover blev der registreret 234 tilfælde, der ikke blev vurderet som nyligt erhvervede, og som derfor ikke er taget med i opgørelsen.

I 2014 var der på landsplan registreret 530 tilfælde af nyligt erhvervet syfilis.

Godt ni af 10 smittede er mænd. Medianalderen for de smittede mænd er 41 år, og spændvidden i alder er fra 17 til 80 år. For de smittede kvinder var medianalderen 32 år.

En uforholdsmæssig stor del af stigningen er sket i København og omegn, men selve byen tegner sig for langt hovedparten af samtlige tilfælde. Byen havde i 2015 462 tilfælde mod 260 tilfælde i 2014.

Den voldsomme stigning er sket i årene siden 2003, da antallet i flere år havde ligget på et stabilt, lavt niveau, dvs. under 50. Stigningen ses for begge køn, men forekomsten af syfilis er mest udbredt blandt homoseksuelle mænd.

Blandt de homoseksuelle mænd, der blev diagnosticeret med syfilis i 2015, var 40 pct. hiv-positive. Hovedparten af disse havde i forvejen kendt hiv.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen