Skip to main content

Sygeplejersker, paramedicinere m.m. får adgang til de elektroniske patientjournaler

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

1. jun. 2011
2 min.

Et næsten enigt Folketing - kun Enhedslisten stemte imod - vedtog i sidste uge forslaget om, at en lang række sundhedspersoner skal have adgang til de elektroniske patientjournaler.

Fremover kan også f.eks. sygeplejersker, sosu-assistenter, radiografer og paramedicinere se de oplysninger om patienten, der registreres i de elektroniske journaler, og som tidligere var forbeholdt læger.

Baggrunden for forslaget er ønsket om at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene. I Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at den øgede adgang til at se oplysningerne kan ske, »når det kan begrundes med hensynet til patienten og dermed er nødvendigt for at give den enkelte patient den bedste behandling.«

»Nu skal det være slut med, at patienten skal starte forfra hver gang og oplyse de samme ting igen og igen til forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet. Den ene hånd skal vide, hvad den anden gør i sundhedsvæsenet,« siger Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder (V) i pressemeddelelsen.

Men kritikere af loven tror ikke meget på den tese.

»Det er for at se et brud på tavshedspligten, der præsenteres som videndeling«, siger næstformand, i Etisk Råd, Esther Larsen. Hun tror, at den udvidede adgang giver risiko for både misforståelser og for tidsrøveri:

»Det er ret svært at orientere sig i elektroniske patientjournaler. Jeg hører fra læger, at det kan være vanskeligt at få et kvalificeret overblik, og når læger har det sådan, må det være meget svært for mennesker med ingen eller en meget beskeden sundhedsfaglig baggrund meget hurtigt at få de rette og aktuelle informationer frem«, siger næstformand i Etisk Råd, Esther Larsen. Hun frygter, at oplysningerne, der kan misbruges, fremover også kan tilgås af kommuner og regioner.

Loven forsøger at imødekomme den risiko bl.a. en bestemmelse om, at kommuner og regioner ikke må bruge oplysninger om den enkelte patient i sagsbehandling - kun til statistik.