Skip to main content

Gyldendal, 2007

592 sider

Pris: 299 kr.

ISBN 87-02-06048-5

Forfatteren er læge og afrapporterer i denne bog resultaterne af et forskningsprojekt hvis emne er tortur: Torturens metoder, ofrenes oplevelser, bødlernes motiver og de mange og svære senfølger gennem flere generationer for ofre såvel som bødler. Herigennem udkrystalliseres lidelsens fænomenologi som et alment og nærværende vilkår, der pludselig rammer mennesket - også i Danmark, også i fredstid. Forfatterens metode er den kvalitative forskning, hvor data er tilvejebragt gennem et stort antal interviews med de involverede fra besættelsestidens Danmark - de aktive for så vidt de fortsat er levende - og deres efterkommere i 2-3 generationer. Forfatteren fremlægger data i form af lange verbatim referater og afstår fra at drage bastante konklusioner. Det er heller ikke nødvendigt. Lidelsens væsen bundfælder sig ubønhørligt hos læseren. Bogen kan også læses som et journalistisk eller historisk dokument, der rummer mange interessante fakta og oplysninger om besættelsestiden og dens ofre. Og endelig kan den læses som et skønlitterært værk, hvor usystematiske punktvise nedslag i en dramatisk tid, dens personer og begivenheder efterlader en egen smertefuld stemning hos læseren. Bogen kan læses af alle, men er af særlig interesse for læger. Det er den på grund af dens temaer, fra den gennemgående beskrivelse af menneskelig lidelse til den fagspecifikke redegørelse for den posttraumatiske belastningsreaktion; men den er også interessant fordi den er skrevet af en læge og omhandler læger: Helte, ofrer og bødler. Det er sikkert allerede røbet, at denne bog er tung i alle betydninger af ordet: Vægt, indhold og (hverdags-) sprog. Læseudbyttet er til gengæld stort.