Skip to main content

Tilbage til diabetes

Allan Flyvbjerg, dekan på HEALTH, Aarhus Universitet, skal være direktør på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Der står sammenlægninger, dialog og samarbejde på arbejdsplanen.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

1. sep. 2016
8 min.

Fra 1. oktober i år skifter Allan Flyvbjerg jobbet som dekan på HEALTH, Aarhus Universitet, ud med stillingen som direktør for den store diabetessatsning, som Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden har sat i værk: Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), som fra 2020 får til huse i nybyggede lokaler ved Herlev Hospital.

Faktaboks

Fakta

Hidtil har Allan Flyvbjerg siddet i advisory board for det nuværende Steno Diabetes Center, som nedlægges i forbindelse med etableringen af det nye partnerskab. Det bliver en af Allan Flyvbjergs opgaver at sørge for en ordentlig overførelse af opgaverne fra det nuværende til det kommende center.

”Alene den proces er en stor opgave. Der skal findes en snitflade mellem det oprindelige Steno Diabetes Center og hvordan, det nye center kommer til at spille sammen med Herlev/Gentofte Hospital. Hvordan gør vi lige det”?, siger Allan Flyvbjerg.

Spørgsmålet om samarbejde er i det hele taget centralt. Der har været en del bekymring for, at et stort diabetescenter af internationalt format skulle trække viden og medarbejdere væk fra de øvrige hospitaler. Allan Flyvbjerg vil følge den detaljerede drejebog, der er udformet for SDCC og lover udstrakt lytning og dialog.

”Det kommer til at tage tid. Der er ekstremt mange gode miljøer. Hovedstadssatsningen adskiller sig fra de andre planlagte centre i de andre regioner ved, at der de andre steder er større geografiske afstande end i Region Hovedstaden. Men der er også udfordringer her, i Hillerød f.eks., som vi skal finde en god aftale med. Mange vil være skeptiske og spørge, hvad man får i stedet? Men jeg er sikker på vi finder en løsning, alle kan se sig i, og som holder sig indenfor de aftalte rammer”, siger Allan Flyvbjerg.

”Jeg har prøvet sammenlægninger før, og der er kun én vej, og det er respekt for de miljøer, der er. Man må møde folk i øjenhøjde og så ud fra de rammer, der er lagt, få det til at lykkes. Dette her bliver en specialklinik, hvor der bliver behov for et tæt samarbejde med akuthospitalerne. Der skal vi ned og helt lavpraktisk finde ud af, hvordan vi gør i dagligdagen. Det ville være skrækkeligt, hvis der blev affolket perifert, så man ikke havde kompetencer der, hvor folk bl.a. kommer ind akut”.

Hvad med kritikken med hensyn til skævvridning?

”Jeg mener ikke, at diabetes nu bliver forfordelt. Lige nu er der - med rette - meget fokus på kræft med offentlige penge, og nu kommer der så fokus på diabetes støttet af en privat, erhvervsdrivende fond. Jeg ville ikke gå ind i dette her, hvis jeg ikke kunne se meningen og retningen med det. Jeg mener, man vil kunne lære rigtigt meget. Der er et generelt syn på diabetes som en slags rollemodel for kronisk sygdomme, og ja, fokus kommer på diabetes, men jeg tror, vi vil kunne hjælpe med andre kroniske sygdomme også. F.eks. viden om sammenhængende forløb og egenomsorg”.

Hvad med skævvridning af det endokrinologiske speciale?

”Jeg er selv endokrinolog. Og man skal finde en modus vivendi, hvor man ikke river endokrinologien midt over. Der vil stadig være mennesker, der har f.eks. skjoldbrusksygdomme – og de skal også fortsat kunne få en optimal behandling”.

Den måske heftigste kritik af det nye set-up vedrørere spørgsmålet om Novo Nordisk virksomhedens indflydelse?

”Jeg synes, kritikken er forfejlet. Novo Nordisk Fonden ejer firmaet, og en vis del af overskuddet fra bl.a. Novo Nordisk går til fonden. Der er vandtætte skotter mellem fond og firma, og der er tale om en donation til det offentlige sundhedsvæsen. Det kan man så være imod. Der sidder en repræsentant for fonden – ikke firmaet – blandt fem andre personer i bestyrelsen, og regionen har til enhver tid formandskabet og flertallet. Jeg har svært ved at se den direkte indflydelse fra Novo Nordisk”.

Hvad med dig selv?

”Jeg er fastansat af Region Hovedstaden. Og jeg ejer ingen aktier i Novo Nordisk. Det ville jeg ikke have, da jeg var formand for Diabetesforeningen, og jeg har heller ingen i dag”.

Får du nogen som helst indflydelse på centrene i de andre regioner?

”Som udgangspunkt ikke. Der er en stor forventning om, at vi skal arbejde sammen. Men jeg er ikke bekendt med, hvilken samarbejdsmodel, der skal være. Det er dog helt oplagt med et tæt samarbejde, så vi får udnyttet det fulde potentiale af denne satsning til gavn for alle landets diabetikere”.

Hvorfor tog du egentlig jobbet?

”Jeg er 57 år gammel og har siddet som dekan i Aarhus i seks år. Og dette her er en once-in-a-lifetime mulighed. Og så glæder jeg mig til at komme tilbage og arbejde dedikeret for ét enkelt område - igen”.

Læs også: Nyt offentligt-privat samarbejde skal booste diabetesbehandlingen i Danmark

Læs også: Næste skridt taget for stort diabetescenter i Syd

Læs også: Advarsler om Novo Nordisk Fondens diabetesdonationer

Læs også: Novo-støttet diabetescenter nu også i Region Midt men fortsat faglig kritik