Skip to main content

Udspil om det nære sundhedsvæsen lover flere planer

Sundhedsministeriet nye udspil om det nære sundhedsvæsen tager kun et meget lille skridt mod målet. Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing kalder det uambitiøst.

Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby.
Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby.

Anne Steenberger, as@dadl.dk

2. jan. 2018
4 min.

Der står en ubrugt gammel pulje fra 2015 på 800 millioner kroner beregnet på læge- og sundhedshuse. Den skal der nu tages hul på. 200 millioner kroner her og nu. Resten skal udmøntes senere på foråret, når der kommer endnu et udspil.

Sådan er det generelle billede af den plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby udsendte få timer før 2017 randt ud.

Der er otte initiativer i planen, der bærer navnet ”Sundhed, hvor du er”. De fleste er ikke særligt konkrete, men peger overordnet på områder, hvor der kræves en indsats, og som kræver nøjere udredning og planlægning. Patienter og de ansatte i sundhedsvæsenet i det hele taget kan se frem til et forår med en op til flere planer, fremgår det.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, siger:

”Jeg kunne godt tænke mig en plan, der var mere ambitiøs i forhold til ressourcerne til de nye opgaver og dermed en plan for, hvordan man for alvor løser udfordringen. Perspektivet er, at hvis vi ikke får løftet det nære sundhedsvæsen, så får vi ikke det optimale ud af de investeringer i supersygehuse og effektiviseringerne på hospitalerne. Det skal matches i det nære sundhedsvæsen. Det kræver ressourcer. Men vi ved ikke, om regeringen er villig til at investere i det, udover at pege på hvilke initiativer der er brug for."

Faktaboks

Fakta

Misbrug

Et konkret nyt initiativ i udspillet er, at regeringen vil samle behandlingen af mennesker, der både har et misbrugsproblem og en psykisk lidelse, hos regionerne. I dag ligger misbrugsbehandlingen hos kommunerne.

”Det er en positivt og noget, vi har efterlyst. De to ting bør ikke være adskilte”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. Han tilføjer:

”Jeg havde dog gerne set, at også alkoholbehandlingen gik over til regionerne. Kvaliteten i kommunernes alkoholbehandling er mange steder for dårlig.”

National kvalitetsplan

I udspillet meddeler sundhedsministeren videre, at der er en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen på vej. Sløret løftes ikke afgørende for, hvad det vil indebære, men hensigten er, at de nære sundhedstilbud generelt skal styrkes og de skal være mere ensartede. Den skal ”understøtte systematisk og ensartet kvalitetsarbejde ift de sundhedsfaglige indsatser i kommuner, almen praksis og udgående sygehusfunktioner,” står der.

Hvordan det præcist skal gøres, bliver afsløret i en senere plan. Men Andreas Rudkjøbing håber, at der bliver formuleret nogle kvalitetskrav:

”I dag er der krav om, at kommunerne skal have tilbuddet – fx genoptræning og rehabilitering – det, der for alvor er brug for, er, at der stilles krav til kvaliteten af de kommunale sundhedstilbud, sådan så vi ved, at patienten, der har fået fx en hjerteoperation på sygehuset også får den nødvendige genoptræning efterfølgende”, siger han.

Sygehuse som rådgivere

Sygehusene bliver stadigt mere reserveret den specialiserede behandling og viden. Men det skal være nemmere at trække på den viden ude i det nære sundhedsvæsen. I dag siger sundhedsloven, at sygehusene skal rådgive om forebyggelse og sundhedsfremme. Men det skal ændres, så det bliver et krav til sygehusene, at de også leverer rådgivning til kommuner og almen praksis om behandlingen af den enkelte patient. Derfor skal sundhedsloven ændres på det punkt. Men hvordan det praktisk og konkret skal organiseres, fremgår ikke af udspillet.

Når børn med psykiske lidelser bliver 18 år, skal behandlingen af dem overgå fra børn- og ungepsykiatri til voksenpsykiatri. Den overgang skal gøres bedre og sundhedsministeren lover, at Sundhedsstyrelsen i år vil komme med en vejledning, der gør overgangen mere smidig.

Endelige vil ministeren se på sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner. De skal være mere forpligtende, så patienter ikke falder ned i mellemrummene i et tværfagligt og tværsektorielt for løb. Men det er ikke konkretiseret endnu, andet at de skal laves om og at det ser en arbejdsgruppe på.

De syv initiativer:

1. Høj kvalitet i de nære sundhedstilbud

2. Flere og bedre sundhedshuse

3. Fleksible rammer for opgavevaretagelsen i kommunerne

4. Ny generation af forpligtende sundhedsaftaler

5. Bedre specialistrådgivning fra sygehuse

6. Klar ansvarsfordeling for hjælpemidler og behandlingsredskaber

7. Behandlingen af patienter med misbrug og samtidig psykiske lidelser skal samles i regionerne

8. Bedre overgang fra børn- og ungepsykiatri til voksenpsykiatri

Læs hele udspillet her.