Skip to main content

»Undskyld, overlæger. Nu forstyrrer jeg igen«

Overlægeforeningen er gået sammen med innovationsminister Sophie Løhde (V) om at afskaffe bureakrati for overlægerne og få mere tid til patienterne. Ministeren erkender, at det er set før.

Formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz og innovationsminister Sophie Løhde (V). Foto: Claus Boesen
Formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz og innovationsminister Sophie Løhde (V). Foto: Claus Boesen

Anders Heissel, ah@dadl.dk

15. nov. 2017
4 min

Når landets overlæger river sig i håret over en regel eller et krav, som de mener er fuldstændig irrelevant, så har de nu chancen for at råbe op og få det fjernet.

Overlægeforeningen har indgået en såkaldt partnerskabsaftale om »Meld en regel« med Finansministeriet og innovationsminister Sophie Løhde, og målet for begge parter er, at »give lægerne mere tid til kerneopgaverne, herunder mere tid sammen med patienterne«.

Faktaboks

Fakta

I et interview med Ugeskrift for Læger erkender innovationsministeren dog, at den slags afbureaukratiseringskampagner er set før. Og at den form for træthed af kampagner faktisk kan være den største hindring for succes og dermed mindre bureakrati for lægerne.

»Jeg ved godt, at der gennem tiden har været utallige afbureaukratiseringsprojekter. Der findes vel nærmest ikke den regering, der ikke har sat et projekt i søen. Nu forsøger vi at stikke dybere og give mikrofonen til lægerne, fordi de er de bedste til at komme med forslag til forbedringer«, siger Sophie Løhde og fortsætter:

»Jeg kan godt forstå, at nogle vil tænke, at nu kommer de igen. Og til dem vil jeg sige: Undskyld, jeg forstyrrer igen. Men vi er afhængige af, at de enkelte overlæger bidrager med deres helt unikke viden. Om hvad der giver mening og ikke mening. Og hvis ikke vi får de bidrag, bliver det også svært for os som politikere at lave noget om. Vi er afhængige af hinanden«, siger Sophie Løhde.

For Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz er projektet en unik mulighed for at få ændret hverdagen som læge til det bedre.

»Vi kvitterer for tilliden, for vi vil gerne være med. Jeg tror, det vil gøre en forskel, når vi bliver inddraget, i stedet for at få det at vide fra oven. Nu er der en chance for, at man som helt almindelig overlæge kan komme med forslag, der viser, hvor skoen trykker«, siger Lisbeth Lintz.

For lidt plads til ledelse

Hun mener, at i forsøget på at styre et komplekst sundhedsvæsen har der været alt for meget fokus på styringsredskaber og for lidt på ledelse.

»Der er masser af god bureakrati, men tilsammen bliver det for meget«, siger Lisbeth Lintz og bliver suppleret af ministeren.

»Vi skal ikke fjerne den dokumentation, som er grundlag for kvalitetsudviklig. Men bureaukrati, der ikke giver værdi for kerneopgaven, skal væk«.

Sophie Løhde nævner afskaffelse af den danske kvalitetsmodel og kontaktpersonordningen som eksempler på, at det trods alt er lykkedes at skrælle unødvendige lag af bureakratiet.

Ifølge Lisbeth Lintz et det til irritation for mange overlæger, at LEON-princippet er røget i baggrunden. "Nu oplever mange overlæger at skulle varetage opgaver, som personer med anden og kortere uddannelse kunne have gjort lige så godt, eller bedre, som vi eksempelvis har set i forbindelse med Sundhedsplatformen", siger hun.

Svendborgsagen spøger

Men i lyset af den aktuelle Svendborgsag nævner overlægeformanden også, at Styrelsen for Patientsikkerheds hårde kurs mod læger og politianmeldelse af flere vil give mere bureakrati, og det derfor gælder om at slå i bakgear.

»Defensiv medicin og mere bureaukrati kan være uheldige bivirkninger af et velment forsøg på at styrke et omåde. Men der skal skrides ind og kursen skal ændres«.

Ministeren understreger, at hun ikke vil bruge tid på at finde ud, at hvem skurkene og bagmændene er bag al den unødige bureaukrati.

»Det er et mangestrenget ansvar, og jeg kan være optaget af at pege fingre og finde den skyldige, og hvem der har ansvaret for al den unødvendige bureakrati. Noget kommer fra staten, noget kommer fra regionerne og noget kommer andre steder fra. Men uansat hvem, der har opfundet det, har vi alle ansvaret for at få det fjernet«.

I december vil det for første gang blive talt op, hvor mange henvendelser der er kommet ind til ministeriet.