Skip to main content

Urafstemning

2. nov. 2005
01 min

FAYL's økonomer har regnet på tallene i mæglingsskitsen for det amtslige område.

Husmorspørgsmålet resterer dog stadigvæk. Er den forventede inflation over de næste tre år mindre end lønstigningerne? Det Økonomiske Råd anslår med en masse præmisser den forventelige inflation over de næste tre år til 5,1%. Det er selvfølgelig et anslået tal

- men et kvalificeret anslag. Hvis man tager forbrugerpristalsstigningen i 2001 på 2,2% og med renters rente udregner sig til 6,7% over tre år, er det formentlig en alt for unøjagtig udregning. Men selv den husmorberegning ses at blive overgået af de faktiske lønforbedringer for alle yngre læger.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen