Skip to main content

Vejledning »Demens i almen praksis« - som e-læring

Alment praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj, projektleder Jens Engberg & leder af Lægeforeningens Kursusafdeling Annette Plesner Steenstrup, aps@dadl.dk

22. jan. 2007
3 min.

DSAM's kliniske vejledning »Demens i almen praksis« udkom i oktober 2006, og som noget ganske nyt blev udgivelsen koordineret med lanceringen af et e-lærings-program. E-programmet er udviklet som et interaktivt program på internettet, og alle læger har gratis adgang fra DSAM's hjemmeside og gennem Lægeforeningens e-lærings-portal.

Projektansøgning

Videnscenter for demens i Nordjyllands Amt, Nordkap og Lægeforeningen søgte i fællesskab midler til e-lærings-projektet i demensudredning hos amterne med henblik på finansiering af projektet, og i alt 11 amter besluttede at imødekomme ansøgningen, og dermed var projektet en realitet.

Projektorganisering

Projektet har i udviklingsfasen været organiseret med styregruppe og en produktionsgruppe. Styregruppen har haft ansvaret for den overordnede planlægning af rammerne for e-lærings-programmet og for økonomien. Produktionsgruppen har bestået af tre faglige ressourcepersoner med medicinsk og/eller pædagogisk erfaring samt en projektleder med journalistisk og teknisk baggrund. Produktionsgruppen har haft ansvaret for at udvikle et e-lærings-forløb med en høj faglig og pædagogisk standard inden for de økonomiske rammer.

Et nyt undervisningsforløb

Formålet med at udvikle det Internetbaserede undervisningsprogram har været

  • At opbygge et helstøbt undervisningsforløb, hvori mangeartede behov og interesser imødekommes.

  • At give læger adgang til at øge deres basisviden om demens og dermed kompetencer i demensudredning.

Kursets overordnede indhold og opbygning

Kursets er bygget op i fem selvstændige faser. De udgør det centrale læringsindhold i kurset, og overskrifterne er følgende:

  • Mistanke om demens

  • Første konsultation: identifikation

  • Anden konsultation.: udredning

  • Tredje konsultation: afklaring

  • Efter udredning: opfølgning

Med denne faseopdeling tilgodeses anbefalingerne i DSAM's seneste vejledning. Endvidere gennemgås de vigtigste differentialdiagnoser, de mest almindelige demenstyper, ligesom der sættes fokus på diagnostiske faldgruber.

De enkelte afsnit er opbygget som slides med speak, videocases og spørgsmål, ligesom der gennem kurset er adgang til en PDF-udgave af DSAM's demensvejledning.

Kurset udvides til foråret med tre nye moduler

Til april udvides kurset med et kørekortmodul, der gennem reportagebilleder, interview, tekst-cases mv. sætter fokus på håndteringen af de nye regler for vejledende, helbredsmæssig køretest.

I dette modul er der optagelser fra en typisk køretest, ligesom der er cases, hvor brugeren kan afprøve sin viden på området.

Endvidere udvides kurset med algoritmer for udredning og opfølgning, som gør det let at få overblik over et typisk udredningsforløb.

Der planlægges også et afsluttende modul: En gennemgang af hjernens funktioner med fokus på kognitive svækkelser, som relaterer sig til udvikling af demens.

Adgang til e-lærings-programmet

E-lærings-programmet i demens er specielt tilrettelagt for alment praktiserende læger, og der er både adgang via Læger.dk\Uddannelse\E-læringsportalen eller DSAM's hjemmeside.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Annette Plesner Steenstrup, Lægeforeningens Uddannelsessekretariat, e-mail: aps@dadl.dk

På Lægedage 2006 sagde formanden for DSAM bl.a. i sin åbningstale:

»Programmet er særdeles professionelt lavet - og sammen med DSAM's vejledning er det et rigtig godt udgangspunkt for vores hjælp til de demente og deres pårørende. Programmet bør ha' fem stjerner - så hermed en opfordring til kollegerne om at lære af det via »Læger.dk« - og også en besked til ministeren: Her er der kommet noget rigtig godt ud af bevillingen!«