Skip to main content

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år

Overlæge, kontorchef Anne Mette Dons & Afdelingslæge Torben Hærslev. Sundhedsstyrelsen

10. aug. 2007
2 min.

Sundhedsstyrelsen har udsendt »Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år«. Vejledningen henvender sig til læger i almen praksis, speciallæger i psykiatri samt andre læger og sundhedspersoner, der er involveret i behandlingen af patienter med antipsykotiske lægemidler.

Målet med vejledningen er at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, der skal udøves i forbindelse med medicinsk behandling af personer over 18 år med psykotiske symptomer, specielt patienter med skizofreni. Vejledningen præciserer, at længerevarende behandling med antipsykotiske lægemidler principielt er en speciallægeopgave, hvorfor behandlingen bør varetages af eller foregå i samarbejde med speciallæge i psykiatri (shared care). For at opnå kontinuitet i behandlingsforløbet er det væsentligt med god kommunikation mellem de sundhedspersoner, der er involveret i behandlingen. Det er derfor væsentligt, at det i epikrisen eller brevet fra den praktiserende speciallæge bl.a. fremgår, hvem der er ansvarlig for den videre behandling, samt hvilken efterkontrol der skal ske.

I vejledningen angives indikationer for behandling med og inddeling af antipsykotiske lægemidler, behandlingsstrategi ved akutte tilstande, vedligeholdelsesbehandling samt behandling i stabiliseringsfasen. Desuden findes beskrivelse af bivirkninger til behandling af antipsykotiske lægemidler, ligesom det er angivet, hvorledes behandlingseffekt og bivirkninger kan monitoreres. Vejledningen indeholder herudover kapitler om, hvorledes gravide og ammende samt ældre bør behandles. Specielt vedrørende ældre lægges der vægt på, at behandling med antipsykotiske lægemidler kun sker på entydigt og relevant grundlag og begrænses mest muligt.

Vejledningen findes i elektronisk udgave på www.sst.dk under udgivelser. Den nye vejledning erstatter Sundhedsstyrelsens vejledning fra december 2000. Den gamle vejledning fra december 2000 blev udgivet sammen med vejledninger om behandling med antidepressiva og vejledning om behandling af børn med antidepressiva, antipsykotika og centralstimulerende midler. Disse to vejledninger er fortsat gældende men vil snarest blive revideret.