Skip to main content

»Vi må som overlæger manifestere os kraftigt«

Journalist, Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

2. sep. 2011
5 min.

Overlæger i det ganske land; manifester, engager og mobiliser eder. Det er nu, hvis overlæger - og speciallæger i det hele taget - skal præge udviklingen i det danske sundhedsvæsen.

Det mener Overlægeforeningens formand Erik Kristensen, der forlader formandsposten den 8. oktober efter næsten ti år i spidsen for landets overlæger.

Læger bør droppe det »kikkertsyn«, der ifølge Erik Kristensen i for høj grad præger medlemmerne, med fokus på egen løn, egen afdeling og egne faglige interesser og være bannerfører i den forandring, som det danske sundhedsvæsen gennemgår i almindelighed, i disse år i særdeleshed:

»I tiden efter valget vil der ske store ændringer. Der er grøde i den politiske verden med henblik på vores organisationsstruktur, regioner eller ej. Der er en historisk mulighed for, at vores fag kan præge udviklingen«, siger Erik Kristensen og fortsætter:

»Regionernes jomfruelighed er væk. Og vil man have indflydelse på de forandringer, som vores væsen skal gennemgå, så må vi som overlæger manifestere os kraftigt. Man kan ikke - som overlæger måske kunne for en generation eller to siden - læne sig tilbage og få arbejdsro. Vores arbejdsplads vil konstant være under forandring, derfor bliver vi nødt til at være engagerede, hvis andre ikke skal bestemme over vores arbejdsforhold«.

Læger driver udviklingen

Den afgående formand opfordrer alle hospitaler til hurtigst muligt at få genskabt overlægerådene, hvor de er nedlagt. Og få engageret medarbejderne i det faglige, organisatoriske og sundhedspolitiske arbejde. Og sikre indflydelse:

»Speciallægerne er ubetinget dem, der bestemmer i hospitalssektoren. Driver den medicinske udvikling. Når regionerne taler om, hvor godt det er gået i deres leveår, så har det jo i princippet intet med regioner at gøre, men den medicinske udvikling - f.eks. kikkertkirurgi, biologisk behandling og accelererede patientforløb. Derfor kommer mange flere igennem systemet. Så når alle politikere siger, at det er deres skyld, at der kommer flere igennem, så pynter de sig med lånte fjer. Det er også i orden. De har ikke andre. Men udviklingen drives af speciallæger og forskning. Derfor bør vi også være centrale, når det drejer sig om indretningen af væsenet og arbejdsgange«, siger Erik Kristensen.

Han mener, at det er vigtigt, at overlægerne indser, hvor stærke de samlet kan være i udviklingen af det danske sundhedsvæsen, så organisationsstrukturen tilpasses den faglige udvikling. Og ikke omvendt.

»Det bliver efter min mening Overlægeforeningens kommende formand og bestyrelsens og repræsentantskabets hovedfunktion fremover. Lønforhandlinger kan man næsten klare med venstre hånd, når der ingen penge er at forhandle om«, siger Erik Kristensen.

De næste ti år vil være en overgangsperiode, der efter hans opfattelse vil være præget af »turbulens«, før de nye store supersygehuse står færdigbyggede.

»Akutsygehusene vil få en fantastisk indflydelse på vores arbejde, den faglige udvikling og patientbehandlingen. Derfor bør vores input til organisationsstrukturen være helt central, da vi er de eneste, der kan komme med kvalificerede input til den faglige tilrettelæggelse«, siger han.

Hold op med at sige nej

I et sundhedsvæsen i konstant forandring nytter det ifølge Erik Kristensen ikke, at overlæger læner sig tilbage og siger nej. Nej til brugerbetaling, nej til prioriteringer, nej til forandringer, nej til nye tiltag:

»Vi bør som læger være for noget - undtagen Den Danske Kvalitetsmodel. Ønske noget. Ellers er det status quo. Derfor bør overlæger fremadrettet have en bredere tilgang til sundhedsvæsenet end egen økonomi og egen afdeling, hvis de ønsker indflydelse på sektorens indretning«, siger Erik Kristensen.

I den sundhedspolitiske debat savner Erik Kristensen gruppen af cheflæger, han betegner som mere usynlige »end Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste tilsammen«. Derfor har Overlægeforeningen måttet påtage sig opgaven og være den drivende kraft i den sundhedspolitiske debat.

De lokale overlæger bør ifølge Erik Kristensen også engagere sig i den offentlige debat. Ikke kun, når det handler om, hvorvidt hospitalet skal ligge i »Holstebro eller 14 kilometer væk i Herning Kommune«, men også i de overordnede faglige og organisatoriske debatter.

Erik Kristensen ser derfor positivt på arbejdet med nationale kliniske retningslinjer, der skal sikre en ensartet behandling i hele landet:

»Alle de faglige forskelle er tiden løbet fra. Tag Kaiser Permanente, der driver et sundhedsvæsen for ni mio. borgere i Californien og andre dele af USA. Det er efter min mening noget af det bedste, der findes, fordi man har fjernet alle sektorgrænser og samlet hele sundhedsvæsenet under én fælles ledelse. På den måde sikrer man, at alle arbejder efter samme retningslinjer, uanset om vi taler forebyggelse, behandling eller rehabilitering. Herhjemme ville det betyde, at kommunerne skulle afgive sundhedsopgaverne, og at de fem regioner skulle erstattes af én myndighed. Men vi ser heldigvis, at de lokale interesser er aftagende herhjemme«, siger Erik Kristensen og fortsætter:

»Lad os nu få organiseret sundhedsvæsenet med henblik på, hvad der fagligt er det bedst mulige med de økonomiske midler, vi nu engang har i Danmark«, siger han.Erik Kristensen

Valgt som formand på repræsentantskabsmødet for Overlægeforeningen 24. august 2002. Før da næstformand.

Er 68 år, læge fra 1969 og videreuddannet til speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi ved sygehuse i hovedstadsregionen. Dr.med. (tumorimmunologi) fra 1981 og har siden 1982 været overlæge på Medicinsk Afdeling, Silkeborg Centralsygehus, heraf en årrække som administrerende overlæge.

Erik Kristensen har været fagpolitisk aktiv i Århus Amt bl.a. som formand for Lægerådet på Silkeborg Centralsygehus og amtsrepræsentant i Århus Amt. Siden 1994 har han været medlem af Overlægeforeningens bestyrelse og næstformand fra 1998. Medlem i FAS' bestyrelse siden 1998.

Fire hurtige til Erik Kristensen

Hvilke kvaliteter bør din efterfølger have?

Energi. Og indsigt i samfundsforhold, ikke mindst de økonomiske. Det vil fylde de næste mange år.

Hvad har været største positive oplevelse som formand?

Det er måske ikke særligt påagtet i medlemskredsen, men det, som jeg er mest stolt af, har været, at vi i overenskomsten fortsat har ét hovedtjenestested. Havde vi ikke fået det og med den nuværende udvikling, ville vi have haft et løsarbejdersystem i dag, så vi overlæger kunne flyttes rundt mellem sygehusene i langt højere grad, end tilfældet er. Jeg er helt overbevist om, at det er et af de områder, der vil komme under pres.

Hvad har været største negative oplevelse?

Hvor lidt interesse vi har mødt fra arbejdsgivers side, når det drejer sig om arbejdsmiljøets betydning. Det har været beskæmmende og skuffende. Så snart vi er kommet over skåltaler, så sker der intet. Se på antallet af arbejdstilsynssager.

Hvordan har samarbejdet været i Lægeforeningen?

Det har været udmærket. Der er naturligvis forskellige opfattelser på visse områder. Sådan er det, og det kan ikke være anderledes, men det foregår i en urban tone.