Skip to main content

»Vi skal turde være mennesker«

8. maj 2006
2 min.

Navn: Christine Buhl Sørensen.Alder: 35 år.Familie: Bor med kæresten TønnesHilden, der er læge og kriminalforfatter.Nyt job: Afdelingslæge på Psykiatrisk
Afdeling på Vejle Sygehus.
Eks. job: Er netop vendt hjem til
Danmark efter et år på Grønland og
tre år i Norge. Senest som konstitueret
overlæge på Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

Hvorfor gad du ikke at være i Norge mere?
Norge var en midlertidig destination for at få mit speciale.

Men det er vel ikke noget problem at blive speciallæge i psykiatri i Danmark?
Nej. Og jeg søgte faktisk også en blokstilling i Danmark. Men i Norge er man mere fleksibel end i Danmark. Det betød i mit tilfælde, at jeg havde en del erfaring, som jeg fik merit for. I Danmark skulle jeg have taget en femårig blokstilling, i Norge blev jeg speciallæge på to år og ni måneder. Det er den organisatoriske del. Så var der også en rejselyst, som trak mig til Norge. Og en faglig lyst, som trak mig mere i retning af det terapeutiske.

»Det terapeutiske« - prøv lige at forklare det?
Nogle steder har man en tendens til udelukkende at behandle psykiatriske problemstillinger ud fra en biologisk synsvinkel. Altså med medicin. Andre steder har man også et bredere perspektiv. En mere psykologisk faktor, som bygger på relations- og personlighedsforståelse. I dansk psykiatri har man oftere fokus på den biologiske del, hvor man i Norge har en mere psykodynamisk tilgang.

Danske psykiatere giver patienterne medicin, mens nordmændene taler med patienterne?
Ja, groft sagt. Selv om der selvfølgelig også er mange steder i Danmark, hvor det ikke er sådan. Den anden forskel, som er meget tydelig, er, at man i Norge gerne vil have et plejepersonale, som er sammensat repræsentativt for samfundet.
I Danmark er der næsten kun kvinder, men i Norge har man åbnet op for at tage lærere, smede og andre mænd ind. Mændene signalerer noget robusthed, og det er med til at stabilisere nogle patienter, tror jeg.

Hvordan kan du så vænne dig til det danske system igen?
Jeg glæder mig. Jeg har set psykiatrien organiseret forskelligt i forskellige lande, og jeg glæder mig til at videregive af mine forskellige erfaringer.

Hvad kunne du helt konkret tænke dig at tage med til Vejle Sygehus?
At personalet udgjorde et repræsentativt udsnit af befolkningen ligesom i Norge. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så kunne jeg godt tænke mig, at personalet havde en fælles terapeutisk grundforståelse. Det handler blandt andet om, at vi skal turde være mennesker og møde patienterne som mennesker.

Er du menneske over for patienterne?
Jeg bestræber mig på at være det.

Journalist Jacob Berner Moe,
jacob@bernermoe.dk