Skip to main content

Yngre læger bekymrede for deres uddannelse under COVID-19

Uddannelseslægernes største bekymring under COVID-19 er kvaliteten af uddannelsen. Det viser en undersøgelse fra Yngre Læger

1. jul. 2020
06 min

Det, der bekymrer læger under videreuddannelse mest i forbindelse med coronaepidemien, er, om de vil kunne gennemføre deres videreuddannelse med kvaliteten i behold. Det fremgår af en delrapport fra Yngre Lægers undersøgelse af, hvordan de uddannelsessøgende læger har oplevet coronaepidemien.

”Mange læger under videreuddannelse har været tvunget til at sætte deres uddannelse på standby og er forflyttet til coronatjeneste. Men læger skal ikke fortsat trækkes ud af deres uddannelsesforløb — vi må tilbage til normalen”, siger YL-formand Helga Schultz som kommentar til undersøgelsen.

LÆS RAPPORTEN: Coronaepidemiens konsekvenser for Yngre Lægers videreuddannelse (PDF)

Rapporten, der er udformet som en spørgeskemaundersøgelse, har fokus på, hvilke konsekvenser epidemien har haft for de yngre læger, der er i gang med deres KBU-, intro- og hoveduddannelse.

Hele 57 procent tilkendegiver i undersøgelsen, at de enten i meget høj eller høj grad er bekymret for kvaliteten af deres uddannelsesforløb.

“Er blevet flyttet fra min hoveduddannelse uden at være blevet spurgt. Synes det er betænkeligt, at medmenneskeligheden forsvinder så hurtigt fra systemet med en krise som undskyldning. Det er enormt stressende at stå i afmagt. Er nu flyttet tilbage til HU og fået at vide, at de vil lære os ekstra psykiatri på 5 måneder, men jeg har ikke set andre planer for mig end de andre ansatte i HU. Det føles lidt som at blive glemt”, lyder det i et fritekstsvar fra undersøgelsen.

At det er kvaliteten af uddannelsen, der bekymrer mest, kommer bag på Helga Schultz, Yngre Lægers formand.

“Vores arbejdsliv som uddannelslæger er dybt afhængigt af, at vi får de nødvendige kompetencer, inden vi skal videre til næste sted i uddannelsforløbet. Men når det er sagt, har det alligevel overrasket, at bekymringen for kvaliteten af uddannelsen fylder langt mere end f.eks. frygten for at blive smittet”, siger Helga Schultz.

På spørgsmålet om, hvordan COVID-19 har påvirket deres arbejde, svarer 12 procent af uddannelseslægerne, at de enten helt eller delvist er forflyttet til en anden afdeling, 21 procent tilkendegiver, at de løser andre opgaver, end de plejer, mens 42 procent løser de samme opgaver, som de plejer, men på en anden måde.

Hele 55 procent af dem, der er blevet forflyttet, har skiftet deres hidtidige arbejdssted ud med en afdeling, der behandler patienter med COVID-19, mens 24 procent er sendt til en akutafdeling.

For hver fjerde gælder det, at de er forflyttet på ubestemt tid.

Hellere forsinket end bagud på kompetencer

“Min bekymring går ikke så meget på, om jeg bliver nødt til at forlænge hoveduddannelse, men mere på, at jeg ikke kan få lov til dette (hvilket jeg egentlig helst vil, så jeg kan få afviklet kurser osv.)” , lyder det i et fritekstsvar fra undersøgelsen.

Bekymringen for, at corona vil forsinke uddannelsesforløbet, er lang mindre udtalt blandt lægerne i undersøgelsen. Således tilkendegiver 43 procent, at de enten i lav eller meget lav grad er tynget af den bekymring, mens ‘kun’ 23 procent i høj eller meget høj grad bekymrer sig om forsinkelse.

“De tal afspejler nok meget godt vores syn på uddannelse. Nemlig at det, vi går mest op i, er, at vi får vores kompetencer. Hvis valget står mellem at blive en mindre dygtig speciallæge på normeret tid eller blive forsinket i sin uddannelse, men til gengæld ikke glippe nogle kompetencer, vil de fleste nok vælge det sidste. Det vigtigste for os er, at vi lærer det, vi skal”, siger Helga Schultz og fortsætter:

”En anden grund til, at bekymringen for forlængelse betyder mindre, er måske også, at Yngre Læger tidligt har meldt ud til medlemmerne, at vi er i dialog med myndighederne om at få lavet en generel dispensation for ti procents-fraværsreglen. Vi har fået at vide, at den er på vej, men vi har endnu ikke set den. Jeg vil derfor opfordre myndighederne til hurtigt at få den på plads, så der ikke opstår unødig bekymring”.

AP-læger har været ‘kanonføde’

Helga Schultz understreger, at Yngre Læger har været indstillet på at flytte dem, der skulle til for at kunne løfte opgaven under epidemien, men samtidig ikke flere, end det har været nødvendigt.

“Og vores indtryk er da heller ikke, at vores medlemmer har været flyttet unødigt. Når det er sagt, kan vi se, at det i høj grad er læger i blokstillinger i almen medicin, der har været flyttet rundt og været ‘kanonføde’. Der har ikke alle steder været gode argumenter for, at det netop var dem, der skulle flyttes. De har oplevet at blive stedmoderligt behandlet, bl.a. fordi de ikke rigtig har haft nogen til at stå op for dem på samme måde, som når man er ansat på en sygehusafdeling med en ledende overlæge inden for samme speciale, der ville kunne vurdere det hensigtsmæssige i en sådan flytning”, siger Helga Schultz og fortsætter:

“Man kan selvfølgelig altid argumentere for, at man kan lære noget alle steder, hvilket i og for sig også er rigtigt.

Men hvis man som AP-læge skulle have haft ophold på en gynækologisk-obstetrisk afdeling, og i stedet har været forflyttet til et COVID-afsnit, siger det sig selv, at der er kompetencer, man kommer til at mangle.

Og omvendt selvfølgelig, hvis man stiler mod at blive infektionsmediciner. Så har det formentlig været givende at arbejde med COVID-patienter”, siger Helga Schultz.

Hele 44 procent af de yngre læger, der har arbejdet på COVID-19 afsnit betegner da også i høj eller meget høj grad arbejdet som lærerigt.

Tilbage til reglerne

“Jeg er dybt frustreret over situationen med COVID19. Det er ikke arbejde i sig selv eller muligvis forsinkelse af min hoveduddannelse, men det mhp kommunikation. Man bliver bare flyttet frem og tilbage, der bliver ikke sagt noget om planen, man hører kun rygter og bliver flyttet fra en dag til den anden dag. Man ved ikke, om man skal dukke op næste dag, og om vagtplanen gælder. Der bliver ikke kommunikeret noget som helst, og det er dybt frustrerende”, lyder det i et fritekstsvar fra undersøgelsen.

Omlægning af planlagt arbejdstid er noget, der fylder hos 11 procent af lægerne i undersøgelsen, mens henholdsvis 18 og 19 procent kerer sig om, at kende deres vagtplan fire uger i forvejen, og om deres funktion og arbejdssted bliver ændret.

“Vi har set under coronaepidemien, at der nærmest har været dag til dag-vagtplan nogle steder, og nu skal vi tilbage til forudsigeligheden – til varslingsreglerne og reglerne om hviletid.

På det seneste har vi sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt grunden til at vores uddannelseslæger skal forblive på et COVID-afsnit, er at få noget sommerferie til at hænge sammen, eller fordi man nogle steder fortsat mangler læger i akutafdelingen?

Her er det nødvendigt for os at råbe op om, at det må stoppe igen. Man kan ikke blive ved med at trække læger ud af deres uddannelsesforløb”, siger Helga Schultz.

I alt har 2.394 medlemmer under videreuddannelse i perioden 13.-24. maj besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarrate på ca. 26 procent, som Yngre Læger dog forventer er højere, da spørgeskemaet er udsendt til flere respondenter end alene målgruppen af læger under videreuddannelse.

Halvdelen af respondenterne i undersøgelsen er i læger i hoveduddannelse.

“Jeg er bekymret for at udlånet af vores ‘yngste læger’ fortsætter uden god forklaring til dem. Der er nær ingen indlagte på COVID-afsnit. De har nu også fået at vide, de kan blive udlånt til at udføre sygeplejefaglige opgaver på intensiv – var der kæmpetryk af patienter, ville alle formentlig hjælpe nær ukritisk. Men dette er udnyttelse i et land som Danmark. De oplever, de bruges som polyfilla, mere end vanligt. De tør ikke sige noget, da de er bange for at det vil opfattes som brok og forringe chancerne for en hoveduddannelse”, lyder det i et fritekstsvar fra undersøgelsen.

 

 

 

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen