Skip to main content

Om Bibliotek for Læger


Hvad er Bibliotek for Læger?

Hvor er kønnet blevet af i nutidens psykiatri? Hvordan ser en 150 år gammel laboratoriemeddelelse ud med en moderne biokemikers øjne? Hvor dybt stikker lægers økonomiske interessekonflikter? Er nødhjælp i Etiopien anderledes i dag end for 40 år siden? Har kvalitative metoder en plads i moderne lægevidenskab? Er det en syg idé at give medicin til raske? Er sygdomme sociale konstruktioner? Og blev Napoleon i virkeligheden myrdet med arsenik?

Bibliotek for Læger er verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift, og det er udkommet i ubrudt linje siden 1809. Biblioteket fungerer i dag som Lægeforeningens kvartalsskrift for sundhedens historie, kultur og etik, og dets målgruppe er primært sundhedsprofessionelle samt andre fagfolk med interesse for medicinens humanistiske og metodologiske aspekter.

Biblioteket optager primært videnskabelige original- og oversigtsartikler, men også mere causerende, anekdotiske eller debatprægede artikler publiceres. Undtagelsesvist kan også kommenteret billedmateriale bringes. Tidsskriftet benytter sig af anonymt ”peer review”, og det tilstræbes, at alle relevante manuskripter bedømmes af to fagpersoner med specialkendskab til det behandlede tema.

Du kan læse meget mere om Bibliotek for Lægers fantastiske og omtumlede historie i jubilæumsnummeret (åbner i bladre-pdf).