Skip to main content

Redaktionen

Lene Agersnap
Lene Agersnap

Lene Agersnap (f.1959) Chefredaktør, praktiserende læge. Optaget af sprog og formidling og har i mange år været redaktør på Månedsskrift for Almen Praksis, hvor hun stadig fungerer. Desuden politisk redaktør på Ugeskrift for Læger 2008-2013 samt assisterende videnskabelig redaktør sammesteds fra 2015 - 2021 

ICMJE Disclosure - deklarering af interessekonflikter

Cecilie Jespersen
Cecilie Jespersen
Andreas Rudkjøbing
Andreas Rudkjøbing

Andreas Rudkjøbing (f. 1980) Læge, Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab, M.Sc i sundhedsøkonomi, politik og management. Ansat i Sundhedsstyrelsens Enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme.

Forsknings- og interesseområder: Sundhedstjenesteforskning, medicinsk etik og forskningsetik. 

ICMJE Disclosure - deklarering af interessekonflikter

BIBLIOTEK FOR LÆGERS INSPIRATIONSPANEL 

Peter Qvortrup Geisling (f. 1962) er uddannet læge og journalist. I dag ansat som sundhedskorrespondent i DR på TV Avisen. Igennem årene produceret en række tv-serier om sundhed og sygdom; eksempelvis Lægens bord, Diagnose Søges, Sundhedsmagasinet, Gal eller Normal, Ha det godt og talrige indslag i TV Avisen. Blandt andet udgivet bogen ”Naturen på Recept”.

Ning de Coninck-Smith (f. 1953) er professor i uddannelseshistorie, dr. phil. på Danmarks institut for pædagogik og uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet. Hendes fagområde spænder vidt fra barndommens og skolens og universitetets historie til seksualitet, køns- og arkitektur- og designhistorie. Sammen med Charlotte Appel var hun redaktør på fembindsværket Dansk skolehistorie (2013-2015). Hun er nu en af tre hovedredaktører på seksbindsværket A Cultural History of Higher Learning, Bloomsbury 2024.

Morten sodemann (f. 1959) er professor i global sundhed og indvandrermedicin på Syddansk Universitet (OUH), PhD og speciallæge i infektionssygdomme og overlæge på Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital. Næstformand i dansk selskab for indvandrersundhed (SIS). PI på Human Health projektet under SDU. Forskningsområder omfatter kommunikation, krop og sprog, global migration, samskabelse og patientologi. Forfatter til bøgerne ’Sårbar? Det kan du selv være’ og ’Det du ikke ved får patienten ondt af’. 

Klemens Kappel

Bente Klarlund Pedersen

DET TIDLIGERE INSPIRATIONSPANEL 

Svend Brinkmann (f. 1975) er professor i psykologi, ph.d., ansat ved Institut for Kommunikation (psykologiuddannelsen), Aalborg Universitet. Hans forskningsområder er især filosofiske, etiske og metodologiske forhold i psykologien og andre human- og samfundsvidenskaber. Har blandt andet udgivet bøger om kvalitative forskningsmetoder, psykiatriske diagnoser, identitet, moral og psykologiens filosofi.

Lone Frank (f. 1966) er journalist og forfatter samt ph.d. i neurobiologi, uddannet i Danmark og USA. Hun interesserer sig især for biologi, psykologi, psykiatri og etik, og hun har modtaget en række priser, herunder Den Store Publicistpris, Søren Gyldendal Prisen, European Science Writers Award og AAAS Kavli Science Journalism Award. Hun er desuden vært på radioprogrammet ”24 Spørgsmål til professoren”, har produceret flere videnskabsserier for DR og har sammen med instruktør Pernille Rose Grønkjær lavet den prisbelønnede dokumentarfilm ”Genetic me”. Hendes seneste bøger, ”Den femte revolution”, ”Mit smukke genom” og ”Lystens pioner” er udgivet på flere sprog.

Anne-Marie Axø Gerdes (f. 1957) er professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet og klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik. Hun er desuden medlem af Etisk Råd. Hun beskæftiger sig med genetiske problemstillinger ud fra en sundhedsmæssig og etisk synsvinkel, og hun leder en forskningsgruppe omkring arvelige kræftsygdomme. Identifikation af nye kræftgener giver mulighed for bedre genetisk diagnostik og mere målrettet behandling, men teknologien har også betydning for familien, som kan være i risiko for sygdom. Den ny genetiske teknologi giver derved flere muligheder, men også flere kliniske og etiske dilemmaer.

Hans Bonde (f. 1958) er ph.d. og dr.phil. i historie og professor i idrætshistorie ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Hans forskning drejer sig især om køn og maskulinitet samt om seksualitetens, sundhedens og kroppens kulturhistorie. Blandt udgivelser kan nævnes “Gymnastics and politics” (2006), “Football with the foe” (2008) og “The politics of the male body in global sport” (2010). Under udgivelse er bogen ”Det kropsligt moderne gennembrud – J.P. Müller, Danmarks store sundhedsapostel”.