Content area

Referencer - Referenceliste

Henvisningerne (referencerne) i teksten skal være i fortløbende nummerorden. Hvis der er referenceri en tabel eller figur, nummereres de i henhold til det sted i teksten, hvor der første gang henvises til den pågældende tabel/figur.

UDFORMNING AF REFERENCELISTEN
Det kan være en hjælp at se på en referenceliste (litteraturliste) i en artikel, som er publiceret i Ugeskrift for Læger.

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) har udformet en meget detaljeret oversigt (www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) over, hvordan referencer skal angives.

Der er tre afvigelser fra ICMJE’s anbefalinger:

 • Ved flere end fire forfattere, skal der anføres tre forfattere efterfulgt af et al. Ved i alt fire forfattere er det tilladt at anføre alle fire.
 • Sæt ikke punktum efter tidsskriftets forkortede navn.
 • Skriv kun årstal, volumennummer og sidetal eller artikelnummer. Ved tidsskrifter der bruger artikelnummer i stedet for sidenummer bør også måned eller issuenummer anføres.

Nedenfor følger eksempler på angivelser af referencer. Tidsskrifternes navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed.

TIDSSKRIFTSARTIKLER

Standardtidsskriftsartikel

 1. Andersen LP, Gögenur I, Rosenberg J et al. The safety of melatonin in humans. Clin Drug Investig 2016;36:169-75.
 2. Burcharth J, Pedersen MS, Pommergaard HC et al. The prevalence of umbilical and epigastric hernia repair: a nationwide epidemiologic study. Hernia 2015;19:815-9.
 3. Løgstrup B, Vase H, Gjedsted J et al. Mekanisk behandling af avanceret hjertesvigt. Ugeskr Læger 2016;178:V11150924.
 4. Kornholt J, Bring Christensen M. Prevalence of polypharmacy in Denmark. Dan Med J 2020;67(6):A12190680.

Kollektivt forfatterskab

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002;40:679-86.

Ingen forfatter angivet

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002;325:184.

Reference til PREPRINT
Citeret fra medRxiv: Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.

 • Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal anbefaler, at man ikke refererer til et preprint-manuskript, jf. almindelig praksis om at disse ikke bør indgå i kliniske anbefalinger/retningslinjer.
 • Manuskripter, som er uploadet til en preprint-server, er endnu ikke fagfællebedømt og er ikke nødvendigvis garanteret peer review proces mv.
 • Der bør derfor kun refereres til et preprint-manuskript, hvis der er tungtvejende grunde til det.
 • Hvis man vælger at referere til et preprint-manuskript, skal det tydeligt fremgå af referencen i referencelisten – se eksempler herunder.
 • Det er forfatters eget ansvar, at referencen opdateres, så længe eget manuskript er i redaktionel behandling hos UFL/DMJ.
 • Refererer man til manuskripter, som er uploadet til en anerkendt preprint-server (f.eks. medRxiv og SRRN), vil der typisk være anført reference eller DOI, ligesom manuskriptets historik og status vil kunne følges på serveren – uanset om det accepteres til publicering i et tidsskrift, afvises eller trækkes tilbage.
 • Når først et manuskript er godkendt i korrektur på UFL/DMJ kan referencen til et preprint-manuskript ikke ændres.

Eksempler på preprint-referencer:

 1. Bonde J, Ejegod D, Pedersen H et al. Clinical validation of point-of-care SARS-COV-2 BD Veritor antigen test by a single throat swab for rapid COVID-19 status on hospital patients predominantly without overt COVID symptoms. medRxiv 2021.04.12.21255299; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.12.21255299 (preprint 9. jun 2021).
 2. Lees J, Bart F, Kremer PHC et al. Joint sequencing of human and pathogen genomes reveals the genetics of pneumococcal meningitis. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3231844 (preprint: 1. sep 2018).

 

BØGER

 1. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS et al. Medical microbiology. 4th ed. Mosby, 2002.
 2. Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, red. Operative obstetrics. 2nd ed. McGraw-Hill, 2002.

Kapitel i en bog:

 1. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. I: Vogelstein B, Kinzler KW, red. The genetic basis of human cancer. McGraw-Hill, 2002:93-113.

 

INTERNETREFERENCER
Angiv URL’en efterfulgt af dato, måned og årstal for sidste søgning i parentes.

 1. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger vedrørende Ehlers-Danlos syndrom, 2001. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2001/handicap/html/index19.html (17. dec 2015).

 

« Gå til indeks over hele manuskriptvejledingen.
« Retur til forsiden

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan ugeskriftets videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

 

Right side

af Rasmus Kvist Bonde | 16/01
2 kommentarer
af Lars Møller Nielsen | 16/01
13 kommentarer
af Simon Ertbølle Thesbjerg | 15/01
5 kommentarer
af Silje Haukali Omland | 13/01
4 kommentarer
af Jens Holmskov | 11/01
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 10/01
3 kommentarer