Skip to main content

Referencer - Referenceliste

Referencer nummereres fortløbende hvori de nævnes første gang i teksten i hele teksten. Referencer i tabeller og figurer nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til de pågældende tabeller og figurer.

Referencenummer skal indsættes i firkantet parentes [x].

UDFORMNING AF REFERENCELISTEN

Det kan være en hjælp at se på en referenceliste i en artikel, som for nyligt er publiceret i Ugeskrift for Læger.

Referencelisten skal udformes i henhold til retningslinjerne fra International Committee of Medical Journal Editors / ICMJE-gruppen (www.icmje.org), defineret her: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

ICMJE anbefaler at man bruger NLM-style (National Library of Medicine), men Ugeskrift for Læger anbefaler AMA-style (JAMA - American Medical Association), da følgende undtagelser fra NLM er gældende retningslinje for UFL:

 • Ved flere end fire forfattere, skal der anføres tre forfattere efterfulgt af et al. Ved i alt fire forfattere er det tilladt at anføre alle fire.
 • Tilføj ikke (eller slet) Database Unique Identifiers som PubMed PMID eller DOI-nummer til referencen. Publiceringsdato skal ikke fremgå af referencen.

Tidsskrifternes navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed (http://www.nlm.nih.gov/).

Vær særligt opmærksom på referencer til artikler uploadet til en preprint server - læs mere længere nede på denne side.

Nedenfor følger eksempler på angivelser af referencer.

TIDSSKRIFTSARTIKLER

Standardtidsskriftsartikel

 1. Clausen MB, Hölmich P, Rathleff M, et al. Effectiveness of Adding a Large Dose of Shoulder Strengthening to Current Nonoperative Care for Subacromial Impingement: A Pragmatic, Double-Blind Randomized Controlled Trial (SExSI Trial). Am J Sports Med. 2021;49(11):3040-3049.
 2. Sejbaek CS, Pinborg A, Hageman I, et al. Depression among men in ART treatment: a register-based national cohort study. Hum Reprod Open. 2020;2020(3):hoaa019.
 3. Gadeberg MN, Cramer A, Hölmic P, Barfod KW. Validity of sports-related diagnosis codes in the Danish National Patient Register. Dan Med J. 2021;68(3):A08200580.
 4. Normark S, Gbyl K, Videbech P. Vedligeholdelses-ECT mod depression. Ugeskr Laeger. 2021;183:V05210435.

-

Kollektivt forfatterskab

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002;40:679-86.

-

Ingen forfatter angivet

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002;325:184.

-

Reference til PREPRINT
Citeret fra medRxiv: Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.

 • Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal anbefaler, at man ikke refererer til et preprint-manuskript, jf. almindelig praksis om at disse ikke bør indgå i kliniske anbefalinger/retningslinjer.
 • Manuskripter, som er uploadet til en preprint-server, er endnu ikke fagfællebedømt og er ikke nødvendigvis garanteret peer review proces mv.
 • Der bør derfor kun refereres til et preprint-manuskript, hvis der er tungtvejende grunde til det.
 • Hvis man vælger at referere til et preprint-manuskript, skal det tydeligt fremgå af referencen i referencelisten – se eksempler herunder.
 • Det er forfatters eget ansvar, at referencen opdateres, så længe eget manuskript er i redaktionel behandling hos UFL/DMJ.
 • Refererer man til manuskripter, som er uploadet til en anerkendt preprint-server (f.eks. medRxiv og SRRN), vil der typisk være anført reference eller DOI, ligesom manuskriptets historik og status vil kunne følges på serveren – uanset om det accepteres til publicering i et tidsskrift, afvises eller trækkes tilbage.
 • Når først et manuskript er godkendt i korrektur på UFL/DMJ kan referencen til et preprint-manuskript ikke ændres.

Eksempler på preprint-referencer:

 1. Bonde J, Ejegod D, Pedersen H et al. Clinical validation of point-of-care SARS-COV-2 BD Veritor antigen test by a single throat swab for rapid COVID-19 status on hospital patients predominantly without overt COVID symptoms. medRxiv 2021.04.12.21255299; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.12.21255299 (preprint 9. jun 2021).
 2. Lees J, Bart F, Kremer PHC et al. Joint sequencing of human and pathogen genomes reveals the genetics of pneumococcal meningitis. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3231844 (preprint: 1. sep 2018).

-

BØGER

 1. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS et al. Medical microbiology. 4th ed. Mosby, 2002.
 2. Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, red. Operative obstetrics. 2nd ed. McGraw-Hill, 2002.

Kapitel i en bog:

 1. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. I: Vogelstein B, Kinzler KW, red. The genetic basis of human cancer. McGraw-Hill, 2002:93-113.

-

INTERNETREFERENCER

Angiv URL’en efterfulgt af dato, måned og årstal for sidste søgning i parentes.

 1. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger vedrørende Ehlers-Danlos syndrom, 2001. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2001/handicap/html/index19.html (17. dec 2015).

« Gå til indeks over hele manuskriptvejledingen.
« Retur til forsiden

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan ugeskriftets videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.