Content area

Referencer - Referenceliste

Henvisningerne (referencerne) i teksten skal være i fortløbende nummerorden. Hvis der er referenceri en tabel eller figur, nummereres de i henhold til det sted i teksten, hvor der første gang henvises til den pågældende tabel/figur.

UDFORMNING AF REFERENCELISTEN
Det kan være en hjælp at se på en referenceliste (litteraturliste) i en artikel, som er publiceret i Ugeskrift for Læger.

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) har udformet en meget detaljeret oversigt (www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) over, hvordan referencer skal angives.

Der er tre afvigelser fra ICMJE’s anbefalinger:

  • Anfør højst tre forfattere og skriv derefter et al.
  • Sæt ikke punktum efter tidsskriftets forkortede navn.
  • Skriv kun årstal, volumennummer og sidetal eller artikelnummer. Ved tidsskrifter der bruger artikelnummer i stedet for sidenummer bør også måned eller issuenummer anføres.

Nedenfor følger eksempler på angivelser af referencer. Tidsskrifternes navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed.

TIDSSKRIFTSARTIKLER

Standardtidsskriftsartikel

Andersen LP, Gögenur I, Rosenberg J et al. The safety of melatonin in humans. Clin Drug Investig 2016;36:169-75.

Burcharth J, Pedersen MS, Pommergaard HC et al. The prevalence of umbilical and epigastric hernia repair: a nationwide epidemiologic study. Hernia 2015;19:815-9.

Løgstrup B, Vase H, Gjedsted J et al. Mekanisk behandling af avanceret hjertesvigt. Ugeskr Læger 2016;178:V11150924.

Kornholt J, Bring Christensen M. Prevalence of polypharmacy in Denmark. Dan Med J 2020;67(6):A12190680.

Kollektivt forfatterskab

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002;40:679-86.

Ingen forfatter angivet

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002;325:184.

 

BØGER

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS et al. Medical microbiology. 4th ed. Mosby, 2002.

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, red. Operative obstetrics. 2nd ed. McGraw-Hill, 2002.

Kapitel i en bog:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. I: Vogelstein B, Kinzler KW, red. The genetic basis of human cancer. McGraw-Hill, 2002:93-113.

 

INTERNETREFERENCER
Angiv URL’en efterfulgt af dato, måned og årstal for sidste søgning i parentes.

Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger vedrørende Ehlers-Danlos syndrom, 2001. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2001/handicap/html/index19.html (17. dec 2015).

 

« Gå til indeks over hele manuskriptvejledingen.
« Retur til forsiden

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan ugeskriftets videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

 

Right side

af Hanne Hulgaard | 19/04
1 Kommentar
af Henrik Isaksen Dietz | 19/04
2 kommentarer
af Bjørn Asser Hansen | 17/04
1 Kommentar
af Christian Emil Møller | 17/04
8 kommentarer
af Søren Bache | 17/04
3 kommentarer
af Kristina Herbst | 17/04
2 kommentarer