Content area

Sproglige retningslinjer

De sproglige retningslinjer i Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver.

Vi benytter traditionelt grammatisk komma.

  • Undgå at bruge engelske termer, hvor der findes tilsvarende danske, og vær konsekvent i brugen af termer.
  • Undgå fagjargon.
  • Undgå journalsprog.

 

LATIN/GRÆSK
Latinske/græske ord, som har en dansk endelse eller er sammenstillede med danske adjektiver, staves på dansk. Hvis ordene anvendes i den originale form, kan den latinske/græske stavemåde benyttes, men den danske foretrækkes. Det indebærer f.eks., at rh bliver til r (rhinoblennorrhoea → rinoblennorré), ch bliver til k (cholecystitis → kolecystitis), og oe bliver til ø i  begyndelsen af et ord (oesophagus → øsofagus) og ellers til e (gonorrhoea → gonoré).

FORKORTELSER
Brugen af forkortelser bør begrænses. Når du vil benytte en forkortelse, skal ordet/ordene skrives fuldt ud første gang, de forekommer, efterfulgt af forkortelsen i parentes. Skriv kun en forkortelse i parentes, hvis den bruges igen senere i teksten. Artikeltekst, figur- og tabeltekster samt boks med hovedbudskaber regnes som separate tekster, og forkortelser skal forklares i hvert enkelt element. Der må ikke forekomme forkortelser i overskrifter og mellemrubrikker.

TAL
Alle tal og ordenstal til og med ti skrives med bogstaver. Der er dog følgende undtagelser: ved intervalangivelser (2-4, 6-13) og ved forkortelser (5 min, 7 mio.).

KURSIVERING
Personnavne, artsnavne og fremmedsprogede termer (ikke latinske) kursiveres.

HENVISNINGER
Der skal henvises i nummerrækkefølge til alle tabeller og figurer. Den første henvisning til en tabel eller figur skrives med fed skrift.

Der skal henvises i nummerrækkefølge i kantede parenteser til alle referencelistens numre. Hvis der er reference i en figur/tabel, skal de nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til figuren/tabellen, hvorefter du vender tilbage og fortsætter nummereringen i teksten.
For opstilling af referencer og referenceliste »

OVERSKRIFTER
Overskriften skal være kort (max 100 tegn inkl. mellemrumn) og:

  • vække læsernes interesse
  • beskrive, hvad artiklen handler om
  • beskrive konklusionen.

Brug verber og helst klare og korte substantiver, så læseren ved, hvad fokus og konklusion er.

Eksempel: I stedet for »Statinintolerans« kunne du med fordel kalde artiklen »Behandling med statiner er sikker og godt tålt«.

« Gå til indeks over hele manuskriptvejledingen.
« Retur til forsiden

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan ugeskriftets videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar