Skip to main content

Statsministeren vil oprette 21 nye sundhedsfællesskaber

Akutmodtagelsen, fire-fem kommuner og praktiserende læger bliver ingredienserne i de nye sundhedsfællesskaber. Manglende ressourcer er det egentlige problem, siger Lægeforeningen, mens Danske Regioner mener, at sundhedsfællesskaberne allerede findes.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Anne Steenberger, as@dadl.dk, Anders Heissel, ah@dadl.dk

2. okt. 2018
4 min.

Sundhedsfællesskaber bliver åbenbart det nye begreb, sundhedsvæsenet skal til at forholde sig til.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afslørede i sin tale ved Folketingets åbning i dag, tirsdag, dele af planerne i den kommende sundhedsreform.

Centralt kommer til at stå 21 sundhedsfællesskaber. De skal opbygges omkring de 21 akutsygehuse, som findes i dag. Tanken er, at patienter med mindre komplicerede sygdomme skal klares der.

Sundhedsfællesskaberne skal bygges op omkring akutmodtagelsen på de 21 akutsygehuse og dække fire-fem kommuner, fremgik det af statsministerens tale. Han forklarede:

” Så den svækkede ældre patient, der bliver indlagt på hospitalet, oplever at blive taget trygt og ordentligt hånd om. Hvor sygehus, egen læge og kommunen arbejder sammen. Tilrettelægger et samlet, overskueligt forløb. Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning, som måske skal fortsætte i det lokale sundhedscenter” .

Det egentlige problem er manglende ressourcer

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen siger om udspillet:

"Man kan ikke afvise at diskutere strukturen i sundhedsvæsenet, men det egentlige problem er manglende ressourcer i forhold til opgaverne. Det gælder eksempelvis, at samtlige regioner må skære for at få næste års budgetter til at hænge sammen, at medicinske afdelinger i fem ud af fem regioner er plaget af overbelægning, og at Arbejdstilsynet er en hyppig gæst på afdelingerne. Samtidig vil der i de kommende år være stadig flere ældre, som har brug for behandling, pleje og omsorg. Og det burde bekymre både statsministeren og resten af regeringen, at der i årene 2016-2017 kun er ansat fire personer ekstra på de offentlige sygehuse, mens antallet af patienter er steget med 55.000.”

Lars Løkke Rasmussen har tidligere erklæret sig parat til at diskutere om regionerne skal nedlægges og dette udspil kanifølge Andreas Rudkjøbing tolkes som første skridt. Han siger:

”Man må gå ud fra, at de 21 sundhedsfællesskaber er tænkt som en afløser for regionerne, selvom planerne endnu er meget ukonkrete. Regionerne er langtfra perfekte,, men jeg må advare mod at lave snuptagsløsninger uden at involvere læger og andre fagpersoner. Hertil kommer, at sundhedsvæsenet i forvejen er så presset, at en helt ny struktur kan resultere i længere tids reformlammelse og et stort forbrug af ressourcer, som går fra andre opgaver.”

Sparker en åben dør ind

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), understreger, at der faktisk allerede i dag findes et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis omkring akuthospitalerne. Nogle steder hedder de klynger, andre steder samordningsfora.

”Statsministeren kommer derfor ikke med noget nyt i dag. Det nye kan være, hvordan de 21 sundhedsfællesskaber konkret skal se ud”.

Ser du udmeldingen som et farvel til de fem regioner?

”Det fremstår stadig uklart. Men hvis ikke de fem regioner sikrer sammenhængen på tværs af de 21 sundhedsfællesskaber, vil det blot være at genskabe de 14 amter – bare i mindre version. Derfor skal regionerne stadig være der. Ikke for regionernes skyld, men for at sikre sammenhæng på tværs af en ny struktur med 21 sundhedsfællesskaber, og fordi vi som en folkevalgte forsamling kan tage stilling til, hvilke behandlinger skal være hvor. Vi vil være gerne være med til at drive fremtidens sundhedsvæsen, ikke mindst fordi vi i de nuværende klynger faktisk tørster efter flere muskler. Vi må ikke løse opgaver sammen i dag, fordi det giver myndighedsansvaret ikke lov til, vi må ikke dele data i særlig høj grad, og vi må ikke have fælles økonomi. Giv os flere penge og muskler i de nuværende rammer i stedet for at lukke os”.

Regeringenforventes at præsentere hele sundhedsreformen en til to uger efter efterårsferien.

Faktaboks

Fakta