Sundhedsreform

Sundhedsreform

Der bliver flere ældre, flere patienter med kroniske sygdomme. Det presser sundhedsvæsenet, og behovet for en sundhedsreform har været diskuteret i de senere år. I marts 2022 præsenterede regeringen sit udspil til en sundhedsreform, der blandt andet inkluderer nærhospitaler, licensklinikker, sundhedsklynger og et livsvarigt tobaksforbud for alle, der er født efter 2010. Foto fra Sundhedscenter (eller Nærhospitalet?) Haderslev: Palle Peter Skov.

Artikler fra 2018 og 2019