Akutberedskab

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
1. jul 2014 00:00

Sejltur verden rundt med sklerose patienter

Torsdag den 19. juni 2014: 00.00 Vi er undervejs fra Ballen på Samsø til Kiel på vores første stræk på jordomrejsen med Sailing Sclerosis projektet Oceans of Hop...
Forfatter(e): Christian Andersen, chr.cph@gmail.com
Ugeskrift for Læger | Debat
27. jun 2014 13:10

Fejlslutning om præhospitale akutlæger

De seneste dage har der i dagpressen været flittigt refereret til ovenstående rapport. Den ene af rapportens konklusioner bliver i medierne ofte gengivet som ”Læ...
Forfatter(e): 38 præhospital akutlæger. Se faktaboks
Ugeskrift for Læger | Nyhed
14. maj 2014 00:00

Praktiserende læger i Region Hovedstaden indlægger flere børn

Børneafdelingen på Hvidovre Hospital er den afdeling i Region Hovedstaden, der modtager flest akut indlagte børn. Siden 1. januar i år har afdelingen modtaget...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
14. apr 2014 00:00

Godt billede af thorax manglede oplysninger

Kammerlander & Koch Hansen beskriver i månedens billede (Ugeskr Læger 2014;5:458) en CT af thorax hos en patient med tidligere sarkoidose. Det er en CT med...
Forfatter(e): Flemming Madsen, Allergi og Lungeklinikken Helsingør. E-mail: flem-mad@dadlnet.dk Interessekonflikter: Ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
4. apr 2014 00:00

Villy M Schmidt: Ugeskriftet mangler en detector

Under overskriften »Gabapentin er effektivt til behandlingen af alkoholafhængighed« citeres et i JAMA publiceret arbejde, hvor man anfører, at »gabapentin øgede ...
Forfatter(e): Speciallæge i almen medicin Villy Meineche Schmidt. E-mail: Villy@strandvang.dk Interessekonflikter: ingen

Right side

af Thorkil Poulsen | 30/10
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 30/10
4 kommentarer
af Jacob Juul Jensen | 27/10
2 kommentarer
af Carl Henrik Larsen | 23/10
4 kommentarer
af Frederik Winsløw | 22/10
2 kommentarer