Akutmedicin

Content area

Ugeskrift for Læger | Debat
9. maj 2016 00:00

Fagområde akutmedicin, Quo vadis?

Lægevidenskabelige selskaber (LVS) udarbejdede i 2008 en beskrivelse af fagområdet Akutmedicin [1] i samarbejde med en lang række specialer. Fagområdet beskriver...
Forfatter(e): Medlem af bestyrelsen Dansk Selskab for Akutmedicin, formand uddannelsesudvalg Gerhard Tiwald E-mail: gti@regionsjaelland.dk Formand Dansk Selskab for Akutmedicin Christian Skjærbæk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
28. apr 2016 00:00

Et kompetenceløst speciale?

Susanne Wammen (SW) anfører på vegne af DASAIM's bestyrelse, at man kun kan støtte oprettelsen af et akutmedicinsk speciale, såfremt det retter sig udelukkende...
Forfatter(e): Overlæge Joakim Cordtz, Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital Køge E-mail: drcordtz@yahoo.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
21. apr 2016 00:00

Speciale i akutmedicin?

I Ugeskrift for Læger anfører Christian Skjærbæk, at en række akutrelevante specialer støtter oprettelsen af et speciale i akutmedicin [1]....
Forfatter(e): På DASAIMs bestyrelses vegne, Susanne Wammen, formand E-mail: chair@dasaim.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
12. apr 2016 00:00

Behov for afklaring om akutspeciale

Tak til LVS for opfordringen til, at de rette myndigheder tager spørgsmålet om et akutmedicinsk speciale op og får truffet en beslutning. Dansk Selskab for...
Forfatter(e): Christian Skjærbæk, formand for Dansk Selskab for Akutmedicin E-mail: csk@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Replik
11. apr 2016 00:00

Patienterne fortjener akutlæger – lad os ikke gå baglæns

I kronikken ”Nej tak til akutlæger i Danmark” (Ugeskr Læger 2016;178(5):490-1) argumenterer en række ledere fra Region Syddanmark mod oprettelsen af et...
Forfatter(e): Ledende overlæge Kim Schantz, Valby E-mail: kim.schantz7@gmail.com Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Replik
4. apr 2016 00:00

Akutlæger forsinker

Debatten om akutmedicin som speciale er højaktuel. Dette debatindlæg er et udtryk for min personlige holdning som kardiolog vedr. modtagelse af akutte...
Forfatter(e): Afdelingslæge Ahmed Aziz, Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital E-mail: Ahmed.Aziz@rsyd.dk Interessekonklikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Debat
29. mar 2016 00:00

Akutmedicinere er ikke en holdbar vision

Som praktiserende læge ser jeg hver dag flere og flere gamle kronikere, som vores sundhedsvæsen ikke tager ordentligt vare på pga. deres komplekse sygdomme....
Forfatter(e): Praktiserende læge Birgitte Ries Møller, Odense E-mail: birgitteriesmoeller@gmail.com Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Replik
21. mar 2016 00:00

Hvad er et speciale – og hvad er akutmedicin?

Der opstår ofte misforståelser i debatten om akutmedicin. I det følgende vil jeg forsøge at adressere nogle af dem. Det meste er beskrevet i rapporten »Det...
Forfatter(e): Dan Brun Petersen, formand, Dansk Selskab for Akutmedicin E-mail: dabp@regionsjaelland.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Fokus
18. mar 2016 00:00

Ja: Akutlægen sikrer den rette behandling hurtigt

De 54.000 akutte patienter, der årligt visiteres til akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg, bliver aldrig behandlet af en ung læge alene. ...
Forfatter(e): Anne Steenberger, as@dadl.dk

Right side

af Pedram Kazemi-Esfarjani | 01/12
1 Kommentar
af Bjarne Stigsby | 30/11
2 kommentarer
af Camilla Bang | 29/11
2 kommentarer
af Stine Madsen-Østerbye | 29/11
1 Kommentar
af Kaj Seidelin | 29/11
6 kommentarer
af Pedram Kazemi-Esfarjani | 28/11
2 kommentarer
af Ulf Bern Jensen | 24/11
2 kommentarer
af Bodil Marie Nielsen | 24/11
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 23/11
2 kommentarer