Alkohol

Content area

Ugeskrift for Læger | Panelet
3. feb 2020 10:02

Child protection #2.0

Jeg er bekymret for den usunde alkoholkultur, der hersker blandt vores unge, og jeg mener, det er på høje tid, vi griber ind over for den. Vi kan ikke være andet...
Forfatter(e): Morten Grønbæk, læge, formand for Viensråd for Forebyggelse. Email: mg@si-folkesundhed.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
3. nov 2016 00:00

Snak alkoholvaner, når det er relevant

I Ugeskrift for Lægers artikel [1] opfordres lægerne til ved enhver lejlighed til at tale med patienterne om rygestop. Sundhedsstyrelsens Mads Lind anbefaler brug...
Forfatter(e): Praktiserende læge Sverre Barfod, Frederiksværk Professor, overlæge, dr.med. Ulrik Becker E-mail: ulbe@si-folkesundhed.dk Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Interessekonflikter: ingen. Sverre Barfod er medlem af bestyrelsen af Alkohol & Samfund.
Ugeskrift for Læger | Replik
29. aug 2016 00:00

Brug for bredt fokus på børn med alkoholskader

Den 9.9. kl. 9.09 indledes International Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) Awareness Day. Nitallet repræsenterer den ni måneder lange graviditet....
Forfatter(e): Læge Nete Lundager Klokker Rausgaard. E-mail: neterausgaard@gmail.com Læge Marcella Broccia. E-mail: marcellabroccia@hotmail.com Familieambulatoriet, Odense Universitetshospital Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Replik
17. jun 2015 00:00

Ældre er bare yngre, der er blevet ældre

En statusartikel behandler ældres alkoholproblemer som et særligt problem [1], men spørgsmålet er, om det er korrekt. Det anføres, at et alkoholforbrug i...
Forfatter(e): Professor, overlæge, dr.med. Ulrik Becker, Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. E-mail: becker@dadlnet.dk Overlæge Finn Zierau, Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital. E-mail: zierau@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Anmeldelse
5. jan 2015 00:00

Boganmeldelse: Being Mortal

At vedkende sig dødeligheden sammen med Atul Gawande er langtfra nogen nedslående oplevelse. Tværtimod er det befriende læsning, at en kirurg så nuanceret redegør...
Forfatter(e): Lene Agersnap, agersnap@dadlnet.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
5. jan 2015 00:00

Lægeløftet vs New Public Management

Skal vi afskaffe lægeløftet? Jeg tror, alle læger erindrer, da de højtideligt aflagde lægeløftet, og mon ikke de fleste havde en forventning om selvfølgeligheden ...
Forfatter(e): Overlæge, speciallæge i psykiatri Else Søholm Haaf, Frederiksberg E-mail: else@haaf.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | De 6
23. dec 2014 00:00

Har du blot læst til læge?

Kampen om speciallægeuddannelsen er gradvist intensiveret de seneste år siden indførslen af 4/5-års reglen. Det har affødt en CV-rytterkultur, der handler om at...
Forfatter(e): Elif Bayram
Ugeskrift for Læger | Månedens billede
22. dec 2014 01:00

Feber af ukendt årsag afklaret med FDG-PET/CT

En 31-årig mand blev indlagt med feber og efter at have haft tynde afføringer i en uge. På indlæggelsestidspunktet havde han slimet afføring uden synligt blod....
Forfatter(e): Karen M. Buch-Olsen & Paw Christian Holdgaard, Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle.E-mail: karen@buch-olsen.dk Ugeskr Læger 2014;176:V66117
Ugeskrift for Læger | Replik
19. dec 2014 00:00

God effekt af kort intervention mod alkoholoverforbrug

-Kommentar til statusartikel om effekt af kort intervention mod alkohol i sundhedsvæsenet. Bragt 24. november 2014 i Ugeskrift for Læger 1,2). ...
Forfatter(e): Kit Broholm, specialkonsulent og Mia Fischerman, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen E-mail: FOBS@sst.dk Interessekonflikter: ingen

Right side

af Mats Lindberg | 22/05
1 Kommentar
af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer