Almen praksis

Content area

Ugeskrift for Læger | Blog
17. mar 2014 14:20

BLOG - Line Soot: Ulighed i sundhed og OK 14

Sundhedsminister Nick Hækkerup har klart tilkendegivet i medierne, at der skal sættes ind overfor ulighed i sundhed. Han har også tydeligt givet udtryk for, at...
Ugeskrift for Læger | Blog
17. mar 2014 08:41

BLOG - Anna Mette Nathan: PLAN B??

Jeg får lidt svært ved at følge med. Først ville man aflevere ydernumre. Det blev som bekendt stemt ned i repræsentantskabet (og man undlod at bede om urafstemn...
Ugeskrift for Læger | Kronik
17. mar 2014 00:00

KRONIK Jan Utzon m.fl.: ”Kongeindikator” fra de kliniske kvalitetsdatabaser – HSMRs afløser?

HSMR (hospital-standardiserede mortalitetsrater) har i en årrække været anvendt som et overordnet mål for den samlede kvalitet på hospitalerne såvel nationalt som...
Forfatter(e): Overlæge Jan Utzon. E-mail: jan.utzon@regionh.dk, Overlæge Bo Hempel Sparsø og ph.d., anæstesisygeplejerske Inger Magrete Dyrholm Siemsen Center for Sundhed, Enhed for Kvalitet & Patientsikkerhed. Region Hovedstaden Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Kronik
17. mar 2014 00:00

KRONIK Jørgen Lous: Hvordan genfinder lægerne i almen praksis arbejdsglæden?

###65814 kronik portræt### Som passioneret praktiserende læge har det været svært at se på Regionernes angreb på almen praksis’ troværdighed. Mange praktiserende ...
Forfatter(e): Professor emeritus Jørgen Lous, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet E-mail: jlous@health.sdu.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Nyhed
17. mar 2014 00:00

Anna Mette Nathan: En acceptabel aftale

»Jeg synes ikke, det er en guldrandet aftale, men jeg synes, den er acceptabel. Det er en kontrakt, vi kan arbejde under. Får vi lavet de aftaler med kommuner og...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
17. mar 2014 00:00

Plo-overenskomst – to holdninger

Tue Flindt Müller kunne ikke bakke op om forhandlingsresultatet, da PLO's bestyrelse i søndags mødtes for at tage stilling til overenskomstaftalen med Danske...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
14. mar 2014 00:00

Frederik Liljefred m fl. Et visionsløst overenskomstudkast

DU-PLO mener, at der skal stemmes Nej til overenskomstudkastet. Der er flere elementer i udkastet, som bekymrer de kommende praktiserende læger, men særligt afsn...
Forfatter(e): Frederik Liljefred, og Anne Louise Born Sylvest, kommende praktiserende læger E-mail: frold@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Blog
14. mar 2014 00:00

BLOG - Ester Larsen: Er sundhedsvæsenet klar?

Kræftens Bekæmpelse var medarrangør af en konference på Christiansborg forleden. Emnet var de bekymrende udsigter til en stigning i antallet af kræftpatienter –...

Right side

af Annette Lolk | 19/01
14 kommentarer
af Rasmus Kvist Bonde | 16/01
2 kommentarer
af Silje Haukali Omland | 13/01
4 kommentarer
af Jens Holmskov | 11/01
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 10/01
3 kommentarer