Historie

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
5. dec 2018 13:06

Dansk universitet – Aarhus eller Flensborg?

Da første verdenskrig i november 1918 endte med Tysklands nederlag, indgik det i fredsbetingelserne, at den dansk-tyske grænse fra 1864 skulle revideres ved en...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
16. nov 2018 09:40

De usynlige krigsinvalider

Ved krigsudbruddet i 1914 meldte mange sig som frivillige, optændt af patriotiske følelser og i tiltro til, at krig var en ridderlig sport....
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
9. nov 2018 12:14

Verdenskrig og medicinske fremskridt

Dengang blev krigen blot kaldt »Den store Krig«, for ingen kunne forestille sig, at verdenskrigen kun ville være »den første«. At der bare tyve år senere ville...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
27. sep 2018 10:52

Hjertesvigt og fingerbøl

Da kaptajn i Søetaten Hans Leth i 1742 var død af »vattersot«, skulle han begraves i familiekrypten i Trinitatis Kirke i København. Da kisten blev båret ind, blev...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
12. sep 2018 10:30

Overlæge og politispion

Den tragiske historie om dr. Dampes oprør mod Frederik d. 6.s enevælde og hans hårde straf er fortalt før. Når Ugeskrift for Læger tager den op, er det for at...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
28. aug 2018 14:38

Lægekunst i røg og damp

»I de senere Aar have engelske Læger benyttet denne Plante i Medicinen og synes i det Hele Tilböjelige til at betragte den som en Berigelse af det Phamakologiske...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
17. aug 2018 00:00

Den fattige mands snaps

Dramatiske afgiftsstigninger virker: For hundrede år sejlede de nederste samfundslag i brændevin. Politikerne tøvede med at lægge afgifter på den billige sprit....
Forfatter(e): Klaus Larsen, kl@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
11. jul 2018 00:00

Død af akademisk hovmod

Historien om den østrigske fødselslæge Ignaz Semmelweis er kendt, så den skal kun repeteres ganske kort:...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
25. jun 2018 00:00

Her fødtes dansk underlivskirurgi

Lidt øst for Jelling ad landevejen til Vejle ligger et lille hus med en helt særlig historie. Huset er bygget i 1830 og har kendt bedre dage. Faktisk er det tæt...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
13. jun 2018 00:00

PODCAST – »Romantik og Tuberkler«

En sygdom havde plaget menneskeheden i tusindvis af år. Den havde mange navne: For eksempel brystsyge og lungesot – eller tæring, fordi den syge langsomt tæredes...

Right side