Ny teknologi

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyheder
17. sep 2015 00:00

LVS skærer igennem prioriterings-nøl

Udgifterne til ny, dyr medicin i såvel almen praksis som på sygehusene belaster sundhedsvæsenet i stigende grad, som det tydeligt fremgår den budgetlægning, som i...
Forfatter(e): Kluus Larsen kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
9. jul 2015 09:56

Hospitalerne bruger videotolkning for lidt

Fire ud af fem regioner bruger færre end 5.000 videotolkninger om året, viser en opgørelse fra den offentlige it-organisation, MedCom. 5.000 lyder måske af meget,...
Ugeskrift for Læger | Nyheder
16. jun 2015 00:00

Det virtuelle ambulatorium

Patienten downloader en app, der hedder CareRoom, og så er vejen banet for det virtuelle ambulatorium med et venteværelse, hvor patienterne kan bruge ventetiden...
Forfatter(e): Torben Svane Christensen, torben.christensen@mail.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
11. maj 2015 11:24

Forsikringsselskaber vil have fat i gentest

Som forsikringsaftaleloven er skruet sammen i dag, er det ikke muligt for forsikringsselskaberne at få oplysninger om kundernes gener. Det ser...
Ugeskrift for Læger | Nyheder
28. jan 2015 00:00

”Personaliseret” medicin vil spare mange penge

”Skræddersyet” eller personaliseret medicin har været et buzzword, siden forskere i 2003 blev færdige med at kortlægge det menneskelige genom. Ideen er, at man ...
Forfatter(e): Klaus Larsen kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
27. okt 2014 00:00

Ny app skal mindske organ-spild

En ny smartphone-app kan nu sikre, at actioncards med donordetektion og donorterapi altid er lige ved hånden. Formålet er at skaffe flere organdonorer, ved at s...
Forfatter(e): Klaus Larsen kll@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
17. okt 2014 00:00

I fremtiden er badeværelset den nærmeste læge

Fremtidens sygdomsbehandling vil fokusere langt mere på forebyggelse end symptombehandling. Med teknologiens hjælp vil husets badeværelse i fremtiden dagligt...
Forfatter(e): Lasse Olesen, lasse.olesen@icloud.com og Nikolaj Juul Sørensen, nikolajjuulsoerensen@gmail.com
Ugeskrift for Læger | Replik
23. jun 2014 00:00

REPLIK Robotkirurgi eller ej?

Vi har med interesse læst Ismail Gögenur og Anders Fischers Leder ”Robotkirurgi – forbedrer det den kirurgiske behandling? ”. Den korte sammenfattende konklusion...
Forfatter(e): Laparoskopiudvalget under Dansk Urologisk Selskab Overlæge Nessn Azawi, Urologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Overlæge Bjarne Kromann, Urologisk Afdeling H, Herlev Hospital. E-mail: bjarne.kromann-andersen@regionh.dk Professor, overlæge, dr. med Lars Lund, Urologisk Afdeling L, Odense Universitetshospital Professor, overlæge, dr. med. Henning Olsen, Urinvejskirurgisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital Overlæge Johan Poulsen, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Overlæge Malene Rohrsted, Urologisk Afdeling D, Rigshospitalet Interessekonflikter: Ingen
Ugeskrift for Læger | Kronik
6. jan 2014 10:38

KRONIK Fremdriftsreformen vil sikre middelmådighed

Fremdriftsreformen diskuteres og debatteres i disse dage. Folketinget har bedt de danske universiteter om at afkorte den gennemsnitlige studievarighed for danske...
Forfatter(e): Emil L. Fosbøl, læge, ph.d., Bispebjerg Hospital E-mail: elf@heart.dk Christian Torp-Pedersen, læge, professor, dr.med., Aalborg Universitet Gunnar Gislason, læge, professor, ph.d., Gentofte Hospital Lars Køber, læge, professor, dr.med., Rigshospitalet Interessekonflikter: afventer
Ugeskrift for Læger | Debat
6. jan 2014 10:29

Steen Rosthøj: Om gennemsnit og afvigelser

Vedrørende randomiserede forsøg med cancerbehandling: Gøtzsche og jeg bliver næppe enige om, hvem der misforstår hvad, eller om hvad man må sige til patienterne ...
Forfatter(e): Overlæge Steen Rosthøj Børneonkologisk Afsnit, Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital E-mail: steen.rosthoej@rn.dkINTERESSEKONFLIKTER: ingen

Right side

af Bjørn Erik Ejbye Sørensen | 26/05
2 kommentarer
af Morten Blomgren | 24/05
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 20/05
1 Kommentar
af Hans Henrik Freudenthal | 20/05
1 Kommentar