Patientsikkerhed

Content area

Ugeskrift for Læger | Debat
4. apr 2018 00:00

Usikkerhed om utilsigtede hændelser skal manes i jorden

Det ikkesanktionerende princip i rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser (UTH) er afgørende for, at rapporteringsordningen fungerer, hvis...
Forfatter(e): Overlæge, kontorchef Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed E-mail: leg@patientombuddet.dk
Ugeskrift for Læger | Kronik
3. apr 2018 00:00

Frifindelse i Svendborgsagen - men vi er langt fra i mål

I pressegruppen for “Læger for et bedre sundhedsvæsen” er vi selvsagt lettede over Højesterets frifindelse af lægen i den såkaldte Svendborg-sag. Nu hvor den...
Forfatter(e): Pressegruppen bag ”Læger for et bedre sundhedsvæsen” og #detkuhaværetmig: Martine Grosos Aabye, Mikel Alberdi-Saugstrup, Renee Anita Bøgeskov, Tobias Ramm Eberlein, Lise Holm, Louise Lerche Navas, Kristian Rørbæk Madsen, Lotte Møller Smedegaard. E-mail: martine@aabye.com Interessekonflikter: Ingen.
Ugeskrift for Læger | Debat
28. mar 2018 00:00

Åbent brev til Styrelsen for Patientsikkerhed ved direktør Anne-Marie Vangsted

Som læge med tilknytning til sundhedsvæsenet gennem 40 år med en pletfri karriere uden påtaler, som stadig forsøger at holde sig ajour fagligt, herunder med et...
Forfatter(e): Overlæge/lægevagt Stig Jørgensen, Medicinsk Afdeling, Amager Hospital E-mail: stigj@tdcadsl.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Nyheder
19. mar 2018 00:00

Bekymring og utryghed er fulgt i kølvandet på Svendborgsagen

Kort efter, at David Füchtbauer blev ansat på Medicinsk Afdeling M og FAM på Svendborg Sygehus, faldt dommen i Østre Landsret i Svendborgsagen. Den yngre læge,...
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
15. mar 2018 00:00

Individsager fylder mest hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Rundt regnet hver femte – 22 pct. – af de tilsynssager mod individer i sundhedsvæsenet, f.eks. læger og sygeplejersker, som Styrelsen for Patientsikkerhed...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Replik
15. mar 2018 00:00

Lovmæssig usikkerhed om utilsigtede hændelser og disciplinæransvar

Indrapporteringerne af utilsigtede hændelser (UTH) hviler på en forventning hos læger og andre sundhedspersoner om, at rapporterne ikke bruges i klage- eller...
Forfatter(e): Overlæge Søren Birkeland E-mail: sbirkeland@health.sdu.dk Risk manager Ida Rasmussen Center for Kvalitet, Region Syddanmark Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Kronik
2. mar 2018 00:00

Hverdag med Sundhedsplatformen: patientfarligt og tidsrøvende

Mandag Frustrerende mangel på overblik over de nyindlagte patienters medicinhistorik i Sundhedsplatformen (SP). Har patienten med lungecancer, som nu indlægges m...
Forfatter(e): Peter Marckmann, overlæge, dr. med. og speciallæge i intern medicin og nefrologi
Ugeskrift for Læger | Nyheder
27. feb 2018 00:00

Klinikchef: Nu skal lægeprotesten justeres og nuanceres

Den omfattende lægeprotest mod Styrelsen for Patientsikkerhed skal nu ændre karakter fra opråb og stor aktivitet på de sociale medier til dialog. Kun på den måde...
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
19. feb 2018 00:00

Lægerne bliver hørt

Mistillidsvotummet med de mange tusind underskrifter mod Styrelsen for Patientsikkerhed fødte – og føder stadig – ind i det konstante, forhandlingsbaserede...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
19. feb 2018 00:00

Derfor skrev lægerne under – eller lod være

»Jeg har aldrig nogensinde oplevet sådan noget før. Det er aldrig set«....
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk og Anders Heissel, ah@dadl.dk

Right side

af Claus Pommerencke | 18/09
4 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar
af Flemming Frank Madsen | 11/09
1 Kommentar