Psykiatri

Content area

Ugeskrift for Læger | Debat
23. sep 2019 11:48

Mangler regeringen både sundhedsviljen og ambitionen?

Vores nye regering er kommet til verden efter et forståelsespapir, hvor der føles for sundheden, og der ønskes mere tid til omsorg. Danmark skal være verdens bed...
Forfatter(e): Læge Johannes Bjerre Email: johannesbjerre@hotmail.com
Ugeskrift for Læger | De 6
23. jul 2019 10:02

Vi svigter – stadig – de sygeste psykiatriske patienter

Med det udgående psykiatriske akutberedskab bliver jeg jævnligt kaldt ud til åbenlyst psykotiske patienter, som bor i lejligheder, der bærer præg af, at beboeren...
Forfatter(e): Merete Nordentoft, professor, Region Hovedstaden Psykiatri
Ugeskrift for Læger | Replik
14. jun 2019 07:00

Psykiatriens svigt

I forbindelse med valgåret er psykiatriens status på ny til debat. Der er mangel på resourcer. I Politiken har man yderligere taget problemet op om psykiatriens...
Forfatter(e): Steen Borberg, Fhv. overlæge i psykiatrien
Ugeskrift for Læger | Nyhed
11. jun 2019 10:36

Manglen på psykiatere er ulige fordelt

I 2018 blev der i hele Danmark slået 54 h-stillinger op i voksenpsykiatrien, og 40 blev besat. Altså er der 14 ubesatte forløb....
Forfatter(e): Anne Steenberger, as@dadl.dk og Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Kronik
1. maj 2019 11:29

Stort potentiale for udvikling af psykiatrien

Med akronymet ESSENCE har Gillberg sat fokus på en gruppe ofte overlappende neuroudviklingssyndromer, der kan observeres hos førskolebørn, og hvor de fleste...
Forfatter(e): Overlæge, forskningslektor Bodil Aggernæs, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. E-mail: email: boag@regionsjaelland.dk. Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Replik
14. mar 2019 10:51

Nærhedsfond går til mursten frem for personale og flere senge i psykiatrien

Ligesom resten af sundhedsvæsenet er presset, er psykiatrien dobbeltramt – der er et økonomisk efterslæb i milliardklassen efter årelange besparelser i...
Forfatter(e): Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri og formand for Psykiatri-Listen, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland E-mail: mikkel.rasmussen@gmail.com. Interesekonflikter: sidder i Region Midtjyllands regionsråd.

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer