Psykiatri

Content area

Ugeskrift for Læger | Kronik
26. sep 2017 00:00

Prisbelønnet glashus med fejl og mangler

Rettelse: Ved en redaktionel fejl var ordet "Sygehus" konsekvent blevet erstattet med "Afdeling" i kronikken. Det er nu rettet, så det klart fremgår, at kronikken...
Forfatter(e): Overlæge Birgitte Vange, Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa E-mail: birgitte.vange@rsyd.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
11. jul 2017 00:00

Fokus på psyken hos kronisk syge vinder frem

For 47-årige Carsten Schmidt-Simonsen er hver dag præget af sygdom på den ene eller den anden vis. Cirka en tredjedel af befolkningen lever ifølge...
Forfatter(e): Louise Graa Christensen, louisegraachristensen@gmail.com og Lea Holtze, mail@leaholtze.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
7. jun 2017 00:00

Uddybende kritik af metaanalyse af SSRI

Jeg har i en kronik i Ugeskrift for Læger nr. 9, 2017 [1] kritiseret forfattergruppen bag metaanalysen af SSRI’s behandlingseffekt dels for manglende psykiatrisk...
Forfatter(e): Privatpraktiserende speciallæge i psykiatri, ph.d. Anders Frøkjær Thomsen, København E-mail: aft@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen.
Ugeskrift for Læger | Nyheder
22. maj 2017 00:00

Videreuddannelsesregion: KBU-læger skal prøve tre specialer

Fremover skal samtlige KBU-læger ud i almen praksis i stedet for 80 pct. som nu. Sådan lød en af anbefalingerne fra regeringens Lægedækningsudvalg, og...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
8. maj 2017 00:00

Medicin mod Alzheimer virker ikke

I en statusartikel om Alzheimers sygdom skriver Peter Høgh, at det er påvist i flere Cochranereviews, at acetylkolinesterasehæmmere er effektive [1]. Disse...
Forfatter(e): Professor Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet E-mail pcg@cochrane.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Leder
28. apr 2017 00:00

Giv nu mennesker med psykisk sygdom den nødvendige hjælp

Kan man forestille sig en patient med en blodprop i hjertet banke på sygehusets dør uden at få hjælp? Nej, det kan man heldigvis ikke. Desværre er det meget...
Forfatter(e): Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Ugeskrift for Læger | Nyheder
27. apr 2017 00:00

Psykiatrien bliver også digital

Ser du blomsterne og det glade kærestepar eller tiggeren og den knuste rude, når du går ned ad Strøget? Ja, undskyld spørgsmålet. Men det siger faktisk noget om...
Forfatter(e): Antje Poulsen, antje@videnskabogsundhed.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
10. apr 2017 00:00

150 særlige psykiatripladser til udadreagerende

Sent fredag blev regeringen og Folketingets partier bortset fra Enhedslisten - dvs. satspuljepartierne - enige om at oprette nye såkaldt rehabiliterende...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | De 6
7. apr 2017 00:00

Svært psykisk syge skal også i centrum

Der lød klapsalver fra mig, da regeringen droppede lovforslaget om særligt sikrede bosteder til farlige, psykisk syge borgere, hvor der kunne anvendes tvang. Det...
Forfatter(e): Anne Mette Dons, speciallæge i samfundsmedicin, konsulent med eget firma, dons@dadlnet.dk

Right side

af Toke Seierøe Barfod | 05/12
3 kommentarer
af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar