Smertebehandling

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyhed
29. aug 2018 09:55

Læger udskriver mindre morfin

Da tramadolsagen kørte i medierne sidste år og satte fokus på det stigende forbrug af morfinpræparater, fik de praktiserende læger for alvor øjnene op for...
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
14. mar 2018 00:00

Skalaspørgsmål kan være det bedste, vi har

Svar på debatindlægget "På en skala fra 1 til 10 - må jeg være fri" (Ugeskr Læger 2018;180:456)...
Forfatter(e): Sygeplejerske, cand.scient, ph.d.-studerende Tim Alex Lindskou E-mail: tim.l@rn.dk Overlæge, klinisk professor Erika Frischknecht Christensen, Center for Præhospital- og Akutforskning, Klinisk Institut, Aalborg Universitet E-mail: efc@rn.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Nyheder
1. mar 2018 00:00

Stemplet som cannabis-tossen

Hvis der fandtes en klub for kontroversielle læger, ville Tina Horsted være selvskrevet som medlem. Den 56-årige speciallæge i anæstesi med en liberal tilgang...
Forfatter(e): Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
30. aug 2017 00:00

Politisk aftale om "behandlingstestamente"

En aftale er meget nært forestående om en ordning, der vil give patienter - og borgere i det hele taget - bedre muligheder for f.eks. at fravælge livsforlængende...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
4. aug 2017 00:00

For og imod medicinsk cannabis

I dag - fredag 4. august - udløber høringsfristen vedrørende lovforslaget om et fireårigt forsøgsprojekt med lægeordineret cannabis i Danmark, som tænkes iværksat...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
17. jul 2017 00:00

Epidural til fødende

Jeg læste med interesse artiklen i Ugeskrift for Læger den 26. juni 2017 om avanceret smertebehandling under fødslen [1]. Jeg vil gerne påpege, at når man...
Forfatter(e): Jordemoder, lektor Marianne Weincke Axelsen, Professionshøjskolen Metropol E-mail: maax@phmetropol.dk Interessekonflikter: ingen.

Right side

af Rasmus Kvist Bonde | 16/01
2 kommentarer
af Lars Møller Nielsen | 16/01
13 kommentarer
af Silje Haukali Omland | 13/01
4 kommentarer
af Jens Holmskov | 11/01
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 10/01
3 kommentarer