Ulighed

Content area

Ugeskrift for Læger | Blog
5. jul 2019 08:00

Hvorfor er der ulighed på kræftområdet?

”Kræft fik mig ikke i knæ – kræft fik mig op på tæerne” (skuespilleren Michael Douglas)....
Forfatter(e): Morten Sodemann, speciallæge i infektionssygdomme, leder af Indvandrermedicinsk Klinik, OUH.
Ugeskrift for Læger | Blog
8. jan 2019 13:28

Multisygdom – tandløs pseudoepidemi eller sort svane?

Fattigdom og psykiske lidelser øger risikoen for multisygdom. Sundhedspolitisk ligegyldighed overfor syndemier og medicinalindustriens interesser i multisygdom...
Forfatter(e): Morten Sodemann, speciallæge i infektionsmedicin, leder af Indvandrermedicinsk Klinik, OUH.
Ugeskrift for Læger | Nyhed
24. okt 2018 09:49

Læge: Uretfærdighed er politikernes ansvar

Det er ingen hemmelighed, at læger hver dag prioriterer, hvordan ressourcer bliver fordelt i sundhedsvæsnet, når man planlægger sin dag eller sætter patienter til...
Forfatter(e): Britt Lindemann, brittlindemann@outlook.dk
Ugeskrift for Læger | Kronik
18. okt 2018 09:12

Etiske perspektiver på diskussionen om fordeling af ressourcer i det danske sundhedsvæsen

I medierne diskuteres Medicinrådets afgørelser og især de medikamenter, som afvises. Afvisningerne af Spinraza og Ocrevus som standardbehandling til hhv. spinal...
Forfatter(e): Cand.scient. Tara Bladt, ph.d., dr.med. Professor Thomas Vorup-Jensen, e-mail: vorup-jensen@biomed.au.dk Ph.d., ledende overlæge, klinisk lektor Eva Sædder Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet Ph.d., ekstern lektor Mette Ebbesen Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Interessekonflikter: TB, ES, ME: ingen. TV-J har i forbindelse med foredragsarbejde modtaget forskningsstøtte fra Scleroseforeningen og honorar fra Roche, der producerer og markedsfører biologiske lægemidler.
Ugeskrift for Læger | Nyhed
16. okt 2018 10:02

Kritik: Second opinion er kun for de rige

»Hvis man vil have en anden læges syn på sin sag, må man betale selv. Medmindre man har en forsikring. Er det rimeligt?«....
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyhed
14. sep 2018 09:24

Kompliceret kræftbehandling hægter de svageste af

Kemokufferter og pumper, urinstiks og pH-værdier, komplicerede væskeblandinger, apps til at indrapportere bivirkninger og mange dage i stråleterapi. ...
Forfatter(e): Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Debat
14. aug 2018 00:00

Sundhedshuse kan forringe lægebetjening af de svageste borgere

Centraliseringen af kommunernes og primærsektorens sundhedstilbud i sundhedshuse er blevet et ideologisk dogme, der kan komme til at virke modsat hensigten. Det...
Forfatter(e): Praktiserende læge Claus Rendtorff, København, cr@dadlnet.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
23. jul 2018 00:00

Tolkegebyr koster dyrt i lægetimer

Siden tolkegebyret blev indført 1. juli, har Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, udfyldt 52...
Forfatter(e): Britt Lindemann, brl@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
31. maj 2018 00:00

Tolkning skal koste 1.675 kr.

Fra 1. juli indføres et tolkegebyr på 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital. Hos egen læge eller på skadestuen skal man af med 334 kr., hvis man har brug for...
Forfatter(e): Klaus Larsen, kll@dadl.dk

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer