Ulighed

Content area

Ugeskrift for Læger | Nyheder
27. maj 2016 00:00

Lavtuddannede bliver hårdest ramt af diabetes

Diabetespatienter med høj uddannelse bliver i gennemsnit diagnosticeret fem år tidligere end patienter med lav uddannelse. Desuden er der blandt de højtuddannede...
Forfatter(e): Anders Heissel, ah@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Leder
27. maj 2016 00:00

Læger er vigtige for større lighed i sundhed

»... at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse «. Det har alle læger forpligtet sig til. Nemlig,...
Forfatter(e): Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing
Ugeskrift for Læger | Replik
26. maj 2016 00:00

Social ulighed er sundhedsskadelig

Den sociale ulighed er fra 2001 til 2011 øget i Danmark, og antallet af fattige er steget med 50% til ca. 50.000 [1]. Fra 2003 til 2013 steg Gini-koefficienten...
Forfatter(e): Overlæge, ph.d. Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Afsnit, Slagelse Sygehus E-mail: rpt@regionsjaelland.dk Professor, overlæge, ph.d. Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest – Universitetsklinik, Herning Overlæge, dr.med. Sigurd Mikkelsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Blog
14. mar 2016 00:00

BLOG - Morten Sodemann: Sårbarhed har ikke CPR nummer

Den gældende holdning i sundhedspolitisk sammenhæng er, at patienten skal i centrum. Det betyder, at patienters vilkår, ressourcer og behov skal inddrages aktivt...
Ugeskrift for Læger | Nyheder
26. feb 2016 00:00

100.000 udeblevne patienter om året i Syd

Over 100.000 gange om året dukker patienter ikke op til aftale behandlinger og undersøgelser i Region Syddanmark, skriver b.dk....
Ugeskrift for Læger | Replik
28. jan 2016 00:00

Social ulighed i sundhed og akkreditering

En kasuistik indeholder en sygehistorie med en faglig pointe, der er et sjældent fænomen, som ikke fanges ved at følge guidelines, og derfor er en faglig...
Forfatter(e): Praktiserende læge Kirsten Hallager, Nørresundby E-mail: kirstenhallager@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
Ugeskrift for Læger | Fokus
30. jul 2015 00:00

På sporet af det nære sundhedsvæsen

OKSBØL - Hver anden uge forlader praktiserende læge Jytte Møller sin klinik på Torvegade i Oksbøl for at besøge Skovhøj, byens plejehjem for demente. ...
Forfatter(e): Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Ugeskrift for Læger | Nyheder
20. jul 2015 00:00

Børn af lavtuddannede får mest ADHD-medicin

Mere end tre gange så mange børn af lavtuddannede får ADHD-medicin som børn af de mest veluddannede danskere, viser nyt dansk studie fra blandt andet Københavns...

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer