Skip to main content

10th world congress on cancers of the skin

Overlæge Jørgen Lock-Andersen, e-mail: rsjolo@ra.dk

31. okt. 2005
2 min.

Kongressen, der forløb over tre dage, blev afholdt på Allgemeines Krankenhaus, Wien, og havde ca. 750 deltagere fra 48 lande. Emnet var hudkræft, såvel malignt melanom som nonmelanom-hudkræft og forstadier til hudkræft med sessioner fra ætiologi og patogenese over diagnostik, klinik og behandling til forskning og fremtidige perspektiver. Der var ca. 100 inviterede foredragsholdere, 45 frie foredrag og 165 posterpræsentationer.

Incidensen af såvel malignt melanom som nonmelanom er stadig stigende i den vestlige verden. I enkelte lande - Australien og Sverige - mener man dog at se en tendens til mindsket incidens for malignt melanom hos yngre fødselsårgange. Organtransplanterede patienter har pga. den obligate im-munsupprimerende behandling en stærkt forøget risiko for hudkræft med et meget aggressivt forløb. Metastaserende spinocellulært karcinom er en stærkt stigende årsag til død hos disse patienter. Denne veldefinerede højrisikogruppe bør derfor følges nøje i et organiseret regi, og deres tumorer skal behandles tidligt og aggressivt. I et dansk arbejde blev det vist, at opfølgningen af danske organtransplanterede ikke lever op til europæisk standard [1].

Der gøres et meget stort arbejde med at afprøve nonoperative behandlingmodaliteter til aktiniske keratoser, carcinoma in situ-læsioner og basocellulært karcinom i form af fotodynamisk terapi, topisk applicerede lokal immunmodulerende stoffer og nonsteroide antiinflammatorika. Indikationsområderne er ikke afgrænsede endnu, men mange overfladiske og tidlige læsioner ser ud til at kunne behandles med god effekt og særdeles godt kosmetisk resultat.

Sentinel node-biopsi er en veletableret procedure ved malignt melanom til diagnosticering af tidlig subklinisk metastasering til de regionære lymfeknuder, men hidtil kendte prognostiske faktorer vedrørende primærtumorer har korreleret dårligt med resultatet af sentinel node-biopsi. Et interessant arbejde ser nu ud til at vise, at sentinel node-metastasering kan relateres tæt til nydannelsen af lymfekar i primærtumoren [2]. Amerikanske forskere har identificeret flere melanomspecifikke stoffer og intracellulære processer, der er realistiske muligheder for fremtidig behandling af både primært og metastaserende melanom.

Inden for computerstøttet diagnostik af nævuslæsioner foregår der et vedvarende udviklingsarbejde med billedanalyse af dermatoskopiske foto. De eksisterende systemer kan nu afgive en malignitetssandsynlighed svarende til en erfaren klinikers. Til yderligere udvikling afprøves nu billedanalyse-systemer, som anvendes inden for rumforskning og ved militæranalyse af satellitfoto.

De mange foredrag om igangværende forskning viste, at der foregår et overordentligt stort arbejde inden for såvel basal forskning og diagnostik som behandling, hvilket lover godt for fremtiden. Den næste verdenskongres om hudkræft er planlagt til afholdelse i Amsterdam i foråret 2007.

Referencer

  1. Horn J, Lock-Andersen J, Rasmussen K et al. Screening for hudcancer hos organtransplanterede patienter i Danmark. Ugeskr Læger 2005;167:2762-5.
  2. Dadras SS, Lange-Asschenfeldt B, Velasco P et al. Tumor lymphangiogenesis predicts melanoma metastasis to sentinel lymph nodes. Mod Pathol 2005; (i trykken).