Content area

|
|

Feber af ukendt årsag afklaret med FDG-PET/CT

Forfatter(e)
Karen M. Buch-Olsen & Paw Christian Holdgaard, Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle.E-mail: karen@buch-olsen.dk Ugeskr Læger 2014;176:V66117

En 31-årig mand blev indlagt med feber og efter at have haft tynde afføringer i en uge. På indlæggelsestidspunktet havde han slimet afføring uden synligt blod. Allerede fem år tidligere havde han fået foretaget CT af thorax/abdomen pga. feber, hvilket tydede på et langt, varierende sygdomsforløb. CT’en viste dengang enkelte forstørrede lymfeknuder præsakralt og i mesenteriet, men ingen forandringer i tarmvæggen.

Da han nu igen havde haft intermitterende feber gennem måneder uden erkendt årsag, blev han henvist til PET/CT. På PET/CT’en ses kraftigt øget fluordeoxyglukose (FDG)-optagelse og dermed metabolisme i den terminale colon sigmoideum, rectum og analkanalen, med fortykket tarmvæg og skip lesions på lavdosis-CT, hvilket er foreneligt med mb. Crohn [1].

Efterfølgende viste resultaterne af biopsier, at der var kronisk inflammation.

Ved feber af ukendt årsag er FDG-PET/CT efterhånden inddraget i den diagnostiske proces, hvor resultaterne af denne undersøgelse hyppigt er medvirkende til, at diagnosen kan stilles [2-4]. FDG er en glukoseanalog, der bruges til påvisning af væv med høj sukkermetabolisme såsom maligne tumorer og infektiøse foci. Den kan ligeledes i visse tilfælde vise øget metabolisme, som kan være forenelig med inflammatorisk sygdom.

 

 

 

Interessekonflikter:

Blad nummer: 

Litteratur

  1. Perlman SB, Hall BS, Reichelderfer M. PET/CT imaging of inflammatory bowel disease. Semin Nucl Med 2013;43:420-6.

  2. Keidar Z, Gurman-Balbir A, Gaitini D et al. Fever of unknown origin: the role of 18F-FDG PET/CT. J Nucl Med 2008;49:1980-5.

  3. Hao R, Yuan L, Kan Y et al. Diagnostic performance of 18F-FDG PET/CT in patients with fever of unknown origin: a meta-analysis. Nucl Med Commun 2013;34:682-8.

  4. Christensen CB, Loft A, Hesse B, red. Klinisk nuklearmedicin. København: Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, 2011.

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar