Content area

|
|

Ablativ laserbehandling af rhinophyma

Ugens billede.
Forfatter(e)
Berit C. Carlsen, Helle Kiellberg Larsen & Merete Hædersdal Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital E-mail: bccarlsen@dadlnet.dk Ugeskr Læger 2016;178:V66927

Rhinophyma er en tilstand med hyperplasi af de nasale sebaceøse kirtler. Klinisk ses der progredierende deformitet af næsen og eventuelt nasal obstruktion. Tilstanden kan behandles med resektionskirurgi med skalpel eller dermabrasion med laser [1]. Der er ikke evidens for, at medicinsk behandling med retinoid kan stoppe eller reducere tilstanden [2].

Ablativ laserbehandling er standardbehandling til rhinophyma på de danske dermatologiske afdelinger.
I dette tilfælde blev der indledningsvist foretaget debulking af vævet med loopelektrokirurgi efterfulgt af skulpturering af næsen med CO2-laser med skannerteknik. Ved ablativ laserbehandling sker der en umiddelbar fordampning af vævet og samtidig hæmostase. Begge dele er med til at skabe optimale oversigtsforhold. Risikoen for ardannelse reduceres således væsentligt, da dybden af vævsfjernelse nemmere kan vurderes. Samtidig skabes der optimale forhold for selve skulptureringen af næsen, illustreret ved de præ- og postoperative fotografier. Som bivirkning kan der ses depigmentering pga. destruktion af termofølsomme melanocytter. Moderate til svære tilfælde af rhinophyma behandles vederlagsfrit i det offentlige danske
sygehusvæsen [3].

 

Interessekonflikter:

Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. Little SC, Stucker FJ, Compton A et al. Nuances in the management of rhinophyma. Facial Plast Surg 2012;28:231-7.

  2. Gupta AK, Chaudhry MM. Rosacea and its management: an overview. JEADV 2005;19:273-85.

  3. Hædersdal M, Lomholt HB, Bjerring P et al. Dermatologisk behandling med laser og intenst pulserende lys: afgrænsning af medicinske vederlagsfri versus kosmetiske ikkevederlagsfri behandlinger. Ugeskr Læger 2005;167:4091-4

Right side

af Christina Hjørnet Kamper | 28/06
3 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 26/06
5 kommentarer
af Peter Søndergaard | 25/06
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 24/06
1 Kommentar
af Claus Mathias Harbeck | 23/06
5 kommentarer