Content area

|
|

Acquisition of variant-specific humoral immunity to malaria

Forfatter(e)
Læge Lasse Skafte Vestergaard: Forf.s adresse: Annettevej 5B, st. tv., 2920 Charlottenlund. E-mail: lav@ssi.dk Forsvaret fandt sted den 21. december 2005. Bedømmere: Jens Ole Nielsen, Michael Theisen og Colin Sutherland , England. Vejledere: Thor G. Theander, Lars Hviid og Ib C. Bygbjerg . Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren pr. e-mail.

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet ved Center for Medicinsk Parasitologi på Epidemiklinikken, H:S Rigshospitalet, og Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet. Studierne er i øvrigt gennemført i samarbejde med kolleger ved National Institute of Medical Research i Tanzania, Blair Research Institute i Zimbabwe, og London School of Hygiene and Tropical Medicine i England.

Ved variant-specifik humoral immunitet over for malaria forstås naturligt erhvervede antistoffer imod parasit-deriverede proteiner på overfladen af Plasmodium falciparum -inficerede røde blodlegemer. Disse proteiner hjælper parasitten til at opretholde kronisk infektion i den humane vært ved at mediere binding til receptorer på overfladen af bl.a. endotelceller, hvorved parasitten undgår udskillelse med blodet i milten. Proteinerne består hovedsagelig af P. falciparum Erythrocyte Membrane Protein 1 (PfEMP1), som ved antigen-variation bidrager til parasittens virulens. Beskyttelse over for malaria menes at være forbundet med erhvervelse af et bredt repertoire af PfEMP1-specifikke antistoffer over for så mange forskellige parasit-varianter som muligt.

Ved longitudinelle, immunoepidemiologiske studier i Tanzania undersøgte vi bl.a. variant-specifikke antistoffer blandt 0-19-årige, bosat i områder med forskellige grader af malaria-transmission. Derudover undersøgtes den mulige indflydelse af hiv-1 co-infektion på variant-specifikke antistoffer blandt mænd og ikkegravide kvinder i Zimbabwe. Vi fandt bl.a., at antistoffernes niveau, repertoire og adhæsions-blokerende effekt var stærkt forbundet med graden af malaria-transmission, og tidsmæssigt var forbundet med erhvervelse af klinisk immunitet. Derudover fandt vi, at hiv-1-infektion med høje niveauer af hiv-RNA og få CD4-celler er forbundet med færre variant-specifikke antistoffer, hvilket muligvis bidrager til den øgede sygelighed af malaria blandt hiv-smittede.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(2):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar