Skip to main content

Ændret praksis for godkendelse af visse uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Eva Hammershøy Sundhedsuddannelser og Autorisation Sundhedsstyrelsen
25. jan. 2008
01 min

Som led i bestræbelserne på at målrette og effektivisere speciallægeuddannelsen har Sundhedsstyrelsen besluttet at ændre praksis i forhold til læger, der færdiggør deres speciallægeuddannelse efter 1996-ordningen og efter en overgangsordning (fra 1996-ordningen til 2003-ordningen) med henblik på at sikre, at speciallægeuddannelsen ikke forlænges unødigt.

Ændringerne gælder for alle specialer og åbner mulighed for, at uklassificerede stillinger i visse tilfælde kan medregnes i speciallægeuddannelsen.

Den nye praksis er beskrevet i notat om »Ændret praksis for godkendelse af visse uddannelsesforhold i speciallægeuddannelsen«, som kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/upload/uddannelse/laeger/specialaegeudd/aendret_praks…

Eventuelle spørgsmål om den nye praksis kan rettes til den pågældende videreuddannelsesregion eller til Sundhedsstyrelsen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen