Content area

|
|

Aftrapning af opioider hos patienter i behandling for ikkemaligne smerter

Nyt systematisk review og metaanalyse konkluderer, at evidensen for den bedst mulige fremgangsmåde er relativt svag, men at aftrapning lykkes bedst, hvis patienterne tilbydes psykosocial støtte.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Op mod 150.000 danskere er i langtidsopioidbehandling, defineret som anvendelse af stofferne i over seks måneder. Der er berettiget fokus på, at opioidbehandling til patienter med ikkemaligne smerter kan være uhensigtsmæssig, da de positive effekter af behandlingen aftager over tid, mens bivirkningerne og afhængighed tiltager. Et nyt systematisk review medtager 27 randomiserede kontrollerede studier og fem ikkerandomiserede studier, som har fokuseret på interventioner, som tillader aftrapning eller udtrapning af opioidbehandling. Forfatterne konkluderer, at der er moderat grad af evidens for, at lægens adhærens til guidelines vedrørende opioidbehandling og psykosocial støtte til patienterne herunder brug af smerte selvbehandlingsprogrammer kan føre til aftrapning af opioidforbruget.

Overlæge Tommy Grøndahl Nielsen, Smertecenter Middelfart kommenterer: »Det er en meget ambitiøs artikel, som slår fast, at vi ikke nøjagtigt ved, hvordan vi bedst hjælper vores patienter med at trappe ned i et lægeskabt opioidoverforbrug, og at gruppen er meget heterogen. Specielt ved vi ikke, i hvor høj grad nedtrapning påvirker patienterne negativt omkring smerter, funktionsniveau og livskvalitet – alle skal bestemt ikke nødvendigvis trappes helt ud. Der er ikke sikker evidens for blandt andet nonfarmakologiske tiltag eller opioidkonvertering. Den psykosociale støtte er derfor overordentlig vigtig med hyppig opfølgning, og nedtrapningsplanen bør være individualiseret og gradvis med mulighed for justeringer undervejs«.

Avery N, McNeilage AG, Stanaway F et al. Efficacy of interventions to reduce long term opioid treatment for chronic non-cancer pain: systematic review and meta-analysis. BMJ 2022;377:e066375

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar