Skip to main content

Akut opståede, smertefulde udslæt på begge hænder

Ugens billede.
Ugens billede.

Moug Al-Bakri, e-mail: mougalbakri@yahoo.com, Barbara Michalska & Linnea Rishøj Thorlacius Ugeskr Læger 2016;178:V67955

5. sep. 2016
2 min

En 72-årig mand, der havde haft kronisk lymfatisk leukæmi i to et halvt år og tidligere dyb venøs trombose tre gange, hvorfor han var i warfarinbehandling, blev set i en akutmodtagelse pga. akut opstået smertefulde udslæt på begge hænder. Udslættet havde varet i fire dage. Han angav, at forandringerne startede som små, smertefulde, røde elementer med blæredannelse. Elementerne var ikke kløende. Han havde ikke haft feber eller påvirket almentilstand i forløbet, men dog haft hoste i 14 dage op til indlæggelsen. Hans egen læge havde uden effekt forsøgt behandling med penicillin.

Ved en objektiv undersøgelse fandt man dorsalt på begge hænder op til 2 cm store pudeformede, lette forhøjninger i huden. Elementerne var infiltrerede, højerytematøse og med stedvis hæmoragisk tilblanding. Der var ingen pustler, pyodermasuspekte sår eller andre hudforandringer.

Efter aftale med en dermatologisk vagthavende blev patienten straks sat i behandling med systemisk prednisolon på mistanke om morbus Sweet. Dagen efter blev patienten vurderet i et dermatologisk ambulatorium, og diagnosen blev bekræftet ved biopsi. Forandringerne bedredes på behandlingen med prednisolon.

Sygehistorien er til dels klassisk for mb Sweet of the dorsal hand (undergruppe af neutrofile dermatoser), i og med at tilstanden opstod pludseligt hos en i forvejen kronisk syg patient samt ved udseende og lokalisation og ved, at forandringerne bedredes ved behandling med prednisolon. Det er atypisk, at patienten var afebril i forløbet.

Interessekonflikter: